Книга на пророк Исаия - Глава  10

  1 Горко на ония, които създават несправедливи закони и пишат жестоки решения,1

  2 за да отстранят сиромасите от правосъдие и ограбят правата на слабите между Моя народ, за да направят вдовиците своя плячка и ограбят сираците.2

  3 И какво ще правите вие в деня на посещението, кога гибелта дойде отдалеч? Към кого ще прибегнете за помощ? и де ще оставите богатството си?3

  4 Без Мене те ще се превият между окованите и ще паднат между убитите. При всичко това не ще се отвърне гневът Му, и ръката Му е още простряна.4

  5 О, Асуре, жезъл на Моя гняв и бич на Моето негодуване!5

  6 Ще го пратя против нечестив народ и против народа на Моя гняв, ще му дам повеля грабеж да граби и плен да плени и да го тъпче като улична кал.6

  7 Но той не така ще разсъди, и сърцето му не тъй ще помисли: нему на сърце ще бъде - да разори и изтреби много народи.7

  8 Защото той ще каже: не са ли всички царе мои князе?8

  9 Халне не е ли, каквото и Кархемис? Емат не е ли, каквото и Арпад? Самария не е ли, каквото и Дамаск?9

10 Понеже ръката ми завладя идолските царства, в които кумирите бяха повече, нежели в Иерусалим и Самария, -

11 то не ще ли направя същото с Иерусалим и с неговите изваяния, каквото направих със Самария и с нейните идоли?

12 И тогава, кога Господ извърши всичкото Си дело на планина Сион и в Иерусалим, ще каже: ще погледна плода от горделивото сърце на царя асирийски и пустославието на високо дигнатите му очи.10

13 Той казва: със силата на моята ръка и с моята мъдрост извърших това, защото съм умен: разместям границите на народите, разграбвам съкровищата им и свалям от престоли като исполин,11

14 и ръката ми ограби богатството на народите като гнезда; и както вземат оставените в тях яйца, тъй заграбих аз цялата земя, и никой с крило не шавна, ни уста отвори, нито писна.

15 Големее ли се брадвата пред оногова, който с нея сече? Гордее ли се трионът пред оногова, който го движи? Като че тояга въстава против оногова, който я дига! Като че пръчка се вдига против оногова, който не е дърво!

16 Затова Господ, Господ Саваот, ще прати немощ на неговите здравеняци и между първенците му ще разпали пламък, като пламък от огън.12

17 Светлината на Израиля ще бъде огън, и неговият Светия - пламък, който ще изгори и пояде тръните му и бодилите му в един ден;

18 и ще изтреби славната му гора и градината му, от душа до плът, и той ще бъде като немощен, който умира.13

19 И останалите дървета от гората му ще бъдат толкова малобройни, че едно дете ще може да им направи опис.14

20 И ето, в него ден Израилевият остатък и спасилите се от дома на Иакова не ще се вече осланят на оногова, който ги порази, но чистосърдечно ще възложат упование на Господа, Светия Израилев.15

21 Остатъкът ще се обърне, остатъкът на Иакова ще се обърне към Бога Силни.16

22 Защото, макар твоят народ, Израилю, и да е колкото морския пясък, само остатъкът му ще се обърне; решението за изтребление е преизпълнено с правда;17

23 защото решеното изтребление ще извърши Господ, Господ Саваот, по цялата земя.18

24 Поради това тъй казва Господ, Господ Саваот: народе Мой, който живееш на Сион! Не бой се от Асура. Той ще те порази с жезъл и ще дигне с пръчката си върху тебе, както Египет.19

25 Още малко, твърде малко, - и Моят гняв ще премине, и яростта Ми ще се обърне да ги изтреби.20

26 И ще дигне Господ Саваот бич върху него, както кога порази Мадиам при скала Орив, или както простря жезъл върху морето, и ще го дигне, както върху Египет.21

27 И в него ден ще се снеме от твоите рамене товарът му, и яремът му, от твоята шия, и яремът ще се сломи от тлъстина.

28 Той отива против Аиат, преминава Мигрон, трупа храните си в Михмас.22

29 Те минават теснини; в Гева нощуват; Рама се тресе; Гива Саулова се разбяга.23

30 Викай с глас, дъще Галимова; нека те чуе Лаис, бедний Анатоте!24

31 Мадмена се разбяга, жителите на Гевим бързат да бягат.

32 Още един ден ще престои той в Нов; с ръка си заплашва планина Сион, Иерусалимския хълм.

33 Ето, Господ, Господ Саваот, със страшна сила ще откъсне клоните на дърветата, - и които се с ръст големеят, ще бъдат отсечени, високите - наземи съборени.25

34 И горския гъстак Той ще изсече с желязо, - и Ливан ще падне от Всемогъщия.26


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 23:4

2 Изх. 22:22, Иер. 7:6

3 Ис. 9:12

4 Ис. 9:12

5 Ис. 7:20, 36:1

6 Ис. 5:25, 9:17, Зах. 10:5

7 Дан. 4:28, 13:27

8 Ис. 8:7

9 Бит. 10:10, Ис. 36:19, Иер. 46:2

10 4 Царств. 19:35, Ис. 37:36

11 Ав. 1:16

12 Ис. 5:17, Ам. 4:1

13 Иер. 21:14

14 Ис. 10:33

15 Иер. 3:23, Зах. 13:9

16 Ис. 9:6

17 Рим. 9:27

18 Ис. 28:22

19 Мих. 7:14, Изх. 1:14

20 Ис. 54:9

21 Съд. 7:25, Пс. 82:12, Ис. 9:4

22 1 Царств. 14:5

23 Иис. Нав. 18:25

24 Съд. 18:14, Иис. Нав. 21:18

25 Ис. 10:19

26 Ис. 9:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава