Книга на пророк Исаия - Глава  11

  1 И ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен;1

  2 и ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие;2

  3 ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите Му гледат, и ще решава делата, не според както ушите Му слушат.3

  4 Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина; с жезъла на устата Си ще порази земята, и с диханието на устните Си ще убие нечестивеца.4

  5 Пояс на кръста Му ще бъде правдата, и пояс на бедрата Му - истината.5

  6 Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара.6

  7 Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама като вола.

  8 Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо.7

  9 Не ще правят зло и вреда по цялата Ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето.8

10 И в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, - и покоят му ще бъде слава.9

11 Тогава Господ пак ще простре ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, - какъвто остана у Асура, и в Египет, и в Патрос, и у Хус, и у Елам, и в Сенаар, и в Емат, и по морските острови.

12 И ще дигне знаме към езичниците и ще събере изгнаниците Израилеви, и разсеените иудеи ще свика от четирите земни краища.10

13 И ще се прекрати завистта Ефремова, и които враждуват против Иуда, ще бъдат изтребени. Ефрем няма да завижда на Иуда, и Иуда няма да притеснява Ефрема.11

14 И ще полетят върху плещите на филистимци към запад, ще ограбят всички деца на Изток; ще наложат ръка върху Едом и Моав, и децата Амонови ще им бъдат поданици.12

15 И ще изсуши Господ залива на Египетско море, ще простре ръката Си върху реката чрез силния Свой вятър и ще я разбие на седем ръкава, тъй че с обувки да могат да я минават.

16 Тогава за остатъка от Неговия народ, който ще остане у Асура, ще има широк път, както това беше за Израиля, когато излизаше от Египетската земя.13


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 3:32, Деян. 13:22, Рим. 15:12

2 Ис. 61:1

3 Ис. 2:4

4 Иов 4:9, 2 Сол. 2:8

5 Пс. 44:5

6 Ис. 65:25

7 1 Кор. 3:1, Пс. 57:5

8 Ам. 5:24

9 Рим. 15:12

10 Мат. 15:24, Лук. 21:28, Иоан 10:16

11 Ос. 1:11

12 Втор. 32:43, Ис. 60:7, Зах. 8:13

13 Изх. 14:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава