Книга на пророк Исаия - Глава  12

  1 И в оня ден ще кажеш: ще Те славя, Господи! Ти ми беше гневен, но отвърна гнева Си и ме утеши.

  2 Ето, Бог е моето спасение; Нему се уповавам и се не боя; защото Господ е моя сила, и Господ е мое пение; и Той ми биде за спасение.1

  3 Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението,2

  4 и ще кажете в него ден: славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико;3

  5 пейте Господу, защото Той е направил нещо велико - нека знаят това по цяла земя.4

  6 Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев.5


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 15:2, Пс. 117:14

2 Иоан 4:14, 7:38

3 1 Парал. 16:8

4 Пс. 46:7, Ис. 24:14

5 Ис. 54:1, Пс. 70:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава