Книга на пророк Исаия - Глава  13

  1 Пророчество за Вавилон, което изрече Исаия, син Амосов.1

  2 Дигнете знаме на гола планина, издигнете глас, махнете им с ръка, да навлязат през княжеските порти.2

  3 Аз дадох повеля на Моите избраници и призовах да изпълнят гнева Ми Моите юнаци, които тържествуват във величието Ми.3

  4 Голям шум е по планините, като че от многолюден народ, бунтовен шум на царства и народи, събрани заедно: Господ Саваот преглежда готовата за бой войска.

  5 Идат от далечна страна, открай небе, Господ и оръдията на Неговия гняв, за да съкрушат цяла земя.

  6 Ридайте, защото денят Господен е близък, - иде като разрушителна сила от Всемогъщия.4

  7 Затова ръцете у всички отпаднаха, и сърцето на всеки човек се стопи.

  8 Те се ужасиха, гърчове и болки ги хванаха; мъчат се като родилка, смаяни се гледат един други, лицата им пламнаха.5

  9 Ето, денят Господен иде лют, с гняв и пламнала ярост, за да обърне земята в пустиня и да изтреби от нея грешниците й.6

10 Звездите небесни и светилата не дават от себе си светлина; слънцето се помрачава при изгрева си, и месечината не сияе със светлината си.7

11 Аз ще накажа света за злото, и нечестивците - за техните беззакония; ще премахна високоумието на горделивите и ще унижа надутостта на притеснителите;

12 ще направя тъй, че людете ще бъдат по-скъпи от чисто злато, и мъжете - по-скъпи от офирско злато.

13 Затова ще потреса небето, и земята ще се мръдне от мястото си поради яростта на Господа Саваота, в деня на пламналия Му гняв.

14 Тогава всякой като подгонена сърна и като напуснати овци ще се обърне към народа си, и всякой ще побегне в земята си.8

15 Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч.

16 И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени.9

17 Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато.10

18 Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.

19 И Вавилон, красота на царствата, гордост на халдейци, ще бъде съборен от Бога, както Содом и Гомора,11

20 не ще се засели никога, и в него не ще има жители от рода в род; няма арабец да разпъне шатрата си, и овчари със стада там не ще пладнуват.

21 Но в него ще обитават зверове пустинни, и къщите ще се напълнят с бухали; камилоптици ще се заселят там, и песоглавци ще подскачат.12

22 Чакали ще вият в чертозите им, и хиени - в увеселителните домове.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 30:1, 50:1

2 Ис. 5:26, 18:3, Иер. 4:6

3 Иер. 22:7

4 Иоил 1:15

5 4 Царств. 19:3, Пс. 47:7, Ис. 21:3

6 Ис. 22:5

7 Ис. 24:23, Иез. 32:7, Иоил 2:31, 3:15, Мат. 24:29, Марк. 13:24, Лук. 21:25

8 3 Царств. 22:17, Марк. 6:34

9 Пс. 136:9, Иер. 8:10

10 Иер. 51:11, Дан. 5:31

11 Бит. 19:24-25, Иер. 50:40, Откр. 18:2

12 Иер. 50:39

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава