Книга на пророк Исаия - Глава  14

  1 Близко е времето му, и не ще закъснеят дните му; защото Господ ще помилва Иакова и пак ще обикне Израиля; ще ги засели в земята им, ще се присъединят към тях другоземци и ще се прилепят към дома Иаковов.

  2 Ще ги вземат народите и ще ги заведат на мястото им; домът Израилев ще си ги присвои на земята Господня като роби и робини, ще вземе в плен своите пленители и ще владее над своите потисници.1

  3 И в оня ден, кога Господ те отърве от скръбта ти, от страха и от тежкото робство, под което беше заробен,

  4 ти ще подемеш победна песен против вавилонския цар и ще кажеш: как изчезна мъчителят - пресече се тиранията!2

  5 Господ съкруши жезъла на нечестивците, скиптъра на владетелите,3

  6 който яростно поразяваше народите с неотвратни удари, гневно владееше над племената с неудържимо гонение.

  7 Цяла земя си отдъхва, почива, възклицава от радост;

  8 и кипарисите се радват за тебе, и кедрите ливански, думайки: откак ти заспа, никой не идва да ни сече.4

  9 Адът преизподен се раздвижи заради тебе, за да те посрещне при твоето влизане; заради тебе разбуди рефаимите, всички вождове на земята; дигна всички царе езически от престолите им.5

10 Те всички ще ти говорят: и ти стана безсилен като нас! и ти стана подобен нам.6

11 Гордостта ти е свалена в преизподнята, с всичкия ти шум; под тебе са червеи за постилка, и червеи са твоя покривка.7

12 Как падна ти от небето, деннице, сине на зората! Разби се о земята ти, който тъпчеше народите.8

13 А в сърце си думаше: ще възляза на небето, ще издигна престола си по-горе от Божиите звезди и ще седна на планината в събора на боговете, накрай север;9

14 ще възляза в облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния.

15 Но ти си свален в ада, вдън преизподнята.10

16 Които те виждат, вглеждат се в тебе, думат си за тебе: тоя ли е човекът, който земя разклащаше, царства раздрусваше,

17 вселената в пустиня обърна и разрушаваше градовете й, пленниците си не отпущаше по домовете им?

18 Всички царе на народите, всички почиват с чест, всякой в своята гробница;

19 а ти си захвърлен вън от гробницата си като захвърлен клон, като дреха на убити, на погубени с меч, които спускат в каменни ровове, - ти си като тъпкан труп,

20 няма да се съединиш с тях в гроба; защото ти разори земята си, уби народа си: племето на злодейците довеки няма да се спомене.11

21 Гответе клане за синовете му поради беззаконието на баща им, за да не въстанат и да не завладеят земята и да не напълнят вселената с неприятели.12

22 И ще въстана против тях, казва Господ Саваот, и ще изтребя името на Вавилон и целия остатък - и син, и внук, казва Господ.

23 И ще го направя ежево владение и блато, ще го измета с изтребителна метла, казва Господ Саваот.13

24 С клетва казва Господ Саваот: както намислих, тъй и ще бъде; както реших, тъй и ще стане,

25 за да съкруша Асура в Моята земя и да го стъпча в Моите планини; и ще падне от тях яремът му, и бремето му ще се снеме от рамената им.14

26 Такова е решението, определено за цялата земя, и ето ръката, простряна върху всички народи,

27 защото Господ Саваот е решил, - и кой може да отмени това? Ръката Му е простряна, - и кой ще я отвърне?15

28 В годината, когато умря цар Ахаз, биде такова пророческо слово:16

29 недей се радва, земьо Филистимска, че е съкрушен жезълът, който те поразяваше; защото от змийния корен ще излезе аспида, и плодът й ще бъде хвъркат змей.17

30 Тогава най-бедните ще бъдат нахранени, и немотните ще си почиват в безопасност; а твоя корен с глад ще уморя, и той ще убие твоя остатък.18

31 Ридайте, порти! с глас викай, граде! Ще се раздробиш ти, цяла земьо Филистимска; защото от север иде дим, и няма изморен в техните пълчища.

32 А какво ще обадят вестителите народни? - Това, че Господ е утвърдил Сион, и в него ще намерят убежище сиромасите от народа Му.19


Предишна глава Следваща глава


1 Ав. 1:17, Откр. 13:10

2 Иер. 50:23

3 Пс. 124:3, Ис. 9:4

4 4 Царств. 19:23

5 Иер. 50:9, Иез. 31:16, Дан. 8:5

6 Иез. 32:21

7 Дан. 4:29-31, Лук. 1:52

8 Дан. 8:10

9 1 Иоан 2:16, Иез. 40:2

10 Иез. 32:23

11 Иов 18:19

12 Изх. 20:5

13 Иер. 25:12

14 4 Царств. 19:35

15 2 Парал. 20:6, Иов 9:12, Дан. 4:32

16 2 Парал. 28:27

17 4 Царств. 18:8, 2 Парал. 26:6, Иер. 48:17

18 Ис. 5:17

19 Пс. 86:2, 101:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава