Книга на пророк Исаия - Глава  2

  1 Слово, открито във видение на Амосовия син Исаия, за Иудея и Иерусалим.

  2 И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекат към нея всички народи.1

  3 И ще тръгнат много народи и ще кажат: дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Иаковов, и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му; защото от Сион ще излезе законът и от Иерусалим - словото Господне.2

  4 И ще съди Той народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала, и копията си - на сърпове: народ срещу народ не ще дигне меч, и няма вече да се учат на война.3

  5 О, доме Иаковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина.

  6 Но Ти отхвърли Своя народ, дома Иаковов, защото те възприеха много от Изток: и магьосници си имат като филистимци, и общуват със синове на чужденци.4

  7 И изпълни се земята му със злато и сребро, и съкровищата му брой нямат; изпълни се земята му с коне, и колесниците му брой нямат.

  8 Изпълни се земята му с идоли; те се покланят на изделие от свои ръце, на това, що са техни пръсти направили.5

  9 И преклони се човекът, и унизи се мъжът, - и Ти не ще им простиш.

10 Иди в скалата и скрий се в земята от страх пред Господа и от славата на Неговото величие.6

11 Ще бъдат сведени надолу горделивите погледи човешки, и онова, що е високо у човеците, ще се унизи; и един Господ ще стои високо в оня ден.7

12 Защото иде денят на Господа Саваота против всичко горделиво и високомерно и против всичко превъзнесено, - и то ще бъде унизено, -8

13 против всички кедри ливански, високи и величави, и против всички дъбове васански,

14 против всички високи планини и против всички издигащи се хълмове,9

15 против всяка висока кула и против всяка крепка стена,10

16 против всички тарсиски кораби и против всички многожелани техни украшения.

17 И ще падне човешкото величие, и онова, що е високо у човеците, ще се унизи; и един Господ ще стои високо в оня ден,11

18 и идолите съвсем ще изчезнат.

19 И ще влязат човеците в скални пещери и в земни пропасти от страх пред Господа и от славата на Неговото величие, кога се дигне Той да съкруши земята.12

20 В оня ден човек ще хвърли на къртове и на прилепи своите сребърни идоли и своите златни идоли, които си е направил да им се кланя,13

21 за да влезе в скални проломи и в планински долища от страх пред Господа и от славата на Неговото величие, кога се дигне Той да съкруши земята.

22 Престанете да се надявате на човек, чието дихание е в ноздрите му, защото, какво знае той?14


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 56:7, Иер. 3:7, Мих. 4:1

2 Мих. 4:2

3 Иоан 4:27, Иоил 3:10, Зах. 9:10

4 Иер. 12:7

5 Ис. 44:10, Иер. 2:28

6 Иер. 23:24, Ам. 9:2

7 Ис. 5:15

8 Иер. 46:10, Иоил 2:10, Мал. 4:1

9 Ис. 41:15, Зах. 4:7

10 Ис. 30:25

11 Ис. 5:15-16

12 Ос. 10:8, Лук. 23:30, Откр. 6:16

13 Ис. 31:7

14 2 Парал. 35:21, Иов 27:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава