Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Исаия - Глава  21

Книга на пророк Исаия - Глава  21

  1 Пророчество за крайморската пустиня. - Както бурите се носят в южната страна, тъй иде то от пустинята, от страшната земя.

  2 Страшно видение ми биде показано: грабител граби, опустошител опустошава; възлизай, Еламе, обсаждай, Мидио: на всички стенания ще туря край.1

  3 От това бедрата ми треперят; мъки ме обзеха, както мъки на родилка. Развълнуван съм от това, що слушам; смутен съм от това, що виждам.2

  4 Сърцето ми трепери, тръпки ме побиват; радостната ми нощ се превърна в ужас за мене.3

  5 Готвят трапеза, разстилат покривки, - ядат, пият. "Ставайте, князе, мажете щитове!"4

  6 Защото тъй ми рече Господ: иди, тури вардач: нека той обажда, какво види.5

  7 И видя той, че идат по двама ездачи на коне, ездачи на осли, ездачи на камили; и прилежно се той вслушваше с голямо внимание, -

  8 и завика той като лъв: господарю мой, стоях на стража цял ден, и на мястото си оставах по цели нощи;6

  9 и ето, идат люде, ездачи на коне по двама. После той извика и рече: падна, падна Вавилон, и всички идоли на боговете му лежат разбити на земята.7

10 О, мой овършан сине на моето гумно! Каквото чух от Господа Саваота, Бога Израилев, това ви и обадих.8

11 Пророчество за Дума. - Викат ми от Сеир: вардачо, кое време е през нощта? вардачо, кое време е?

12 Вардачът отговаря: наближава утро, но е още нощ. Ако настойчиво питате, обърнете се и дойдете.

13 Пророчество за Арабия. - В гората Арабийска нощувайте, кервани дедански.9

14 Жители на Темайската земя, носете вода да посрещнете жадните; с хляб срещайте бежанците;10

15 защото те бягат от мечове, от гол меч, от изопнат лък и от жестокостта на война.

16 Защото тъй ми каза Господ: още година, равна на наемнишка година, - и всичката слава на Кидар ще изчезне,11

17 и у храбрите синове на Кидар ще останат немного лъкове: тъй казва Господ, Бог Израилев.12

Предишна глава Следваща глава

1 Ис. 22:6, Иер. 49:35, Деян. 2:9

2 Иер. 4:19, Мих. 1:8, Ис. 13:8

3 Ис. 15:5

4 Иер. 6:4-5

5 Пс. 120:4

6 Ав. 2:1

7 Иер. 51:8, Откр. 14:8, 18:2, 18:10

8 Ис. 25:10, Иер. 51:33, Мих. 4:13

9 Иер. 25:23

10 Бит. 25:3, 25:15

11 Ис. 16:14, Иер. 49:28

12 Ис. 22:25, 25:8

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава