Книга на пророк Исаия - Глава  22

  1 Пророчество за долината на видението. - Що ти е, та си цял възлязъл на покрива?1

  2 Шумний граде, който се вълнуваш, граде, който ликуваш! Твоите избити не са с меч убити, нито са в битка умрели;2

  3 всички твои вождове бягаха заедно, но бяха вързани от стрелците; всички намерени у тебе са вързани заедно, колкото и далеч да бягаха.

  4 Затова казвам: оставете ме, горко ще плача; не силете се да ме утешавате, задето е разорена дъщерята на моя народ.3

  5 Защото е ден на смутня, потъпкване и бъркотия в долината на видението от Господа, Бога Саваота. Събарят стени, и викът стига до планината.4

  6 И Елам носи колчан; люде на колесници и ездачи, и град Кир открива щит.5

  7 И ето, най-добрите твои долини са пълни с колесници, и ездачи се наредиха срещу портите,

  8 и снимат покривалото от Иудея; и ти в оня ден мяташ поглед към оръжницата в кедровия дом.6

  9 Но вие виждате, че са много проломите в стените на Давидовия град, и събирате вода в долния водоем;

10 отбелязвате къщи в Иерусалим и събаряте къщи, за да укрепите стените;7

11 и правите между двете стени пазилище за водата от стария водоем. А на Тогова, Който прави това, не поглеждате, и не гледате Оногова, Който отдавна е определил това.8

12 И Господ, Господ Саваот, ви вика в тоя ден да плачете и тъгувате, да се острижете и да се препашете с вретище.9

13 Но ето, веселие и радост! Убиват волове и колят овни; ядат месо, пият вино и казват: "да ядем и да пием, защото утре ще умрем".10

14 И откри ми в ушите Господ Саваот: няма да ви се прости това нечестие, докле не умрете, рече Господ, Господ Саваот.11

15 Тъй рече Господ, Господ Саваот: върви, иди при оня царедворец, при Севна, началника на двореца (и му кажи):

16 що имаш и кого имаш тук, та си изсичаш тука гробница? - Той изсича за себе си гробница на височината, дяла си жилище в скалата.

17 Ето Господ ще те прехвърли, както силен човек хвърля, и ще те стисне на топка,

18 като те свие на свивка, ще те хвърли като топка в широка земя; там ти ще умреш, и там твоите великолепни колесници ще бъдат гавра за дома на твоя господар.12

19 И ще те тласна от твоето място, и ще те свалят от твоето достоинство.

20 И в оня ден ще призова Моя раб Елиакима, Хелкиев син,13

21 и ще го облека с твои дрехи и с твой пояс ще го опаша, и властта ти ще предам в ръцете му; и той ще бъде отец за жителите иерусалимски и за дома Иудин.

22 И ключа на Давидовия дом ще туря на раменете му; той ще отвори, и никой не ще затвори; той ще затвори, и никой не ще отвори.14

23 И ще го крепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде като славно седалище за дома на отца си.15

24 И на него ще виси цялата слава на бащиния му дом, на деца и внуци, на цялата покъщнина до последно свирало.

25 В оня ден, казва Господ Саваот, ще се поклати укрепеният на твърдо място гвоздей, ще бъде изваден и ще падне, и ще се изпотроши всичко, каквото виси на него: защото Господ казва.16


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 15:3

2 Ис. 27:10

3 Иер. 4:20

4 Ис. 13:5

5 Ис. 21:2, Иер. 49:35

6 3 Царств. 7:2, 10:17

7 Иер. 33:4

8 Ис. 7:3

9 Мих. 1:16

10 Прем. 2:6, Ис. 56:12, 1 Кор. 15:32

11 Мат. 12:32, Евр. 6:4

12 Пс. 48:11, Иер. 22:18

13 4 Царств. 18:18

14 Иов 12:14, Откр. 3:7

15 1 Ездр. 9:8, Зах. 10:4

16 Ис. 21:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава