Книга на пророк Исаия - Глава  23

  1 Пророчество за Тир. - Ридайте тарсиски кораби, защото той е разрушен: няма къщи, няма кой да влиза в къщите. Туй им биде обадено от земята Китийска.1

  2 Млъкнете жители на острова, който пълнеха сидонски търговци, плаващи по море.

  3 По големи води се привозваха в него житата на Сихор, жетва на голямата река, и той беше тържище на народите.

  4 Засрами се, Сидоне; защото, ето що казва морето, морската крепост: като че не съм се мъчила с родилни мъки и не съм раждала и не съм отгледвала момци, нито отраствала моми.2

  5 Кога стигне вестта до египтяни, те ще потреперят, като чуят за Тир.

  6 Преселяйте се в Тарсис, ридайте, жители на острова!

  7 Това ли е вашият ликуващ град, комуто началото е от древни дни? Нозете му го носят, да се скита в страна далечна.

  8 Кой определи това за Тир, който раздаваше венци, чиито купци бяха князе, а търговците му - най-чутовни на земята?3

  9 Господ Саваот определи това, за да посрами всяка горделива слава, за да унизи всички най-чутовни на земята.

10 Ходи по земята си, Тарсиска дъще, като реката: няма вече пречки.

11 Той простря ръка върху морето, потресе царства; Господ даде повеля за Ханаан - да съборят крепостите му,4

12 и каза: няма вече да ликуваш, посрамена девица, дъще Сидонска! Стани, иди в Китим, но и там не ще имаш мира.

13 Ето земята на халдейци. Тоя народ по-преди го нямаше; Асур му тури начало от пустинни жители. Те издигат кулите си, събарят чертозите му, превръщат го в развалини.

14 Ридайте, кораби тарсиски, защото вашата крепост е разорена.

15 И в оня ден ще забравят Тир за седемдесет години, колкото дните на един цар. А след седемдесетте години с Тир ще стане същото, което пеят за блудницата:

16 "вземи китара, тръгни по града, блуднице забравена! Свири хубаво, пей много песни, за да си спомнят за тебе."5

17 И ето, подир седемдесет години Господ ще посети Тир; и той пак ще вземе да получава печалбата си и ще блудствува с всички земни царства по цяла вселена.

18 Но търговията му и печалбата му ще бъдат посвещавани Господу; не ще бъдат затворени и струпани в клетове, защото печалбата от търговията му ще преминава към живеещите пред лицето на Господа, за да ядат до насита и да имат трайни дрехи.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 24:24, Иер. 47:4

2 Иез. 28:21

3 Откр. 18:23

4 Иов 12:24

5 Иез. 26:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава