Книга на пророк Исаия - Глава  24

  1 Ето, Господ опустошава земята и я прави безплодна; изменя вида й и разпръсва живеещите по нея.1

  2 И каквото бъде с народа, също - и със свещеника; каквото - със слугата, също - и с господаря му; каквото - със слугинята, също - и с господарката й; каквото - с купувача, също - и с продавача; каквото - с оногова, който взема назаем, също - и с оногова, който дава назаем; каквото - с оногова, който дава с лихва, също - и с оногова, който дава лихва.2

  3 Земята е опустошена докрай и е съвсем разграбена, защото Господ изрече това слово.

  4 Тъгува, унила е земята; отпаднала, унила е вселената; отпаднали са ония, които се издигаха над народа на земята.

  5 И земята е осквернена под жителите си, защото те престъпиха законите, измениха устава, нарушиха вечния завет.3

  6 Затова проклятие пояжда земята, и жителите й търпят наказание; затова са изгорени обитателите земни, и малко люде останаха.4

  7 Плаче сокът гроздов; боледува лозата; въздишат всички, които са се от сърце веселили.

  8 Престана веселбата с тъпани; замлъкна шумът на веселящи се; утихнаха звуковете на гусли;5

  9 не пият вече вино с песни; горчив е сикерът за ония, които го пият.

10 Разрушен е запустелият град; всички къщи са затворени, не може да се влезе.

11 Плачат за вино по улиците; помрачи се всяка радост; изгонена е всяка веселба от земята.

12 В града остана една пустош, и портите се разпаднаха.

13 А посред земята, между народите, ще бъде същото, което бива, кога маслини стръсват, при баберки след гроздобер.6

14 Те ще дигнат гласа си, ще възтържествуват във величието на Господа, гръмко ще възклицават от морето.7

15 И тъй, славете Господа на изток, по островите морски - името на Господа, Бога Израилев.

16 От края на земята слушаме песен: "слава на Праведния!" И казах аз: горко ми! горко ми! тежко ми! злодеи злодействуват, и злодейски злодействуват злодеи.

17 Ужас, яма и клопка за тебе, жителю земний!

18 Тогава, който е побягнал от вика на ужаса, ще падне в яма; и който излезе от ямата, ще падне в клопка; защото прозорците от небесната височина ще се разтворят, и основите земни ще се раздрусат.8

19 Земята се съкрушава, земята се разпада, земята е силно раздрусана.9

20 Земята се клати като пиян и се люлее като люлка, и беззаконието й тежи върху нея; тя ще падне - и вече няма да стане.10

21 И в оня ден Господ ще посети вишнето воинство и земните царе на земята.11

22 И ще бъдат събрани наедно като затворници в трап, ще бъдат заключени в тъмница и след много дни ще бъдат наказани.12

23 Тогава месечината ще се изчерви, и слънцето ще се засрами, кога Господ Саваот се възцари на Сион планина и в Иерусалим, и пред старейшините му ще бъде слава.13


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 13:24, 18:17, Иез. 5:10

2 Ос. 4:9

3 Соф. 1:3

4 Ис. 1:9

5 Иер. 16:9, Иез. 26:13, Ос. 2:11

6 Ис. 17:5

7 Ис. 12:5

8 Иер. 48:44

9 Иер. 2:37, 32:5

10 Иов 27:18, Ис. 19:14

11 Ис. 5:14, 40:2

12 Иез. 32:18

13 Ис. 13:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава