Книга на пророк Исаия - Глава  25

  1 Господи! Ти си Бог мой; ще Те възвелича, ще възхваля името Ти, защото си извършил дивни дела; древните предопределения са истинни, амин.1

  2 Ти превърна града в грамада камъни, твърдата крепост - в развалини; няма вече в града чертози на другоплеменници; вовеки няма да бъде възстановен.2

  3 Затова ще Те прославят силните народи; градовете на страшните племена ще Ти се боят;3

  4 защото Ти беше прибежище на сиромаха, прибежище на немотния в усилно за него време, защита от буря, сянка от пек; защото гневното дихание на насилниците приличаше на буря срещу стена.4

  5 Ти укроти буйството на враговете, както пек - в безводно място; веселбата на притеснителите е задушена, както пекът - от облачна сянка.5

  6 И Господ Саваот ще сложи върху тая планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина;6

  7 и върху тая планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена.

  8 Смъртта ще бъде погълната навеки, и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от Своя народ по цяла земя; защото тъй казва Господ.7

  9 И ще кажат в оня ден: ето, Този е нашият Бог! Нему се уповавахме, и Той ни спаси! Този е Господ; Нему се уповавахме; да се възрадваме и развеселим за спасението от Него!8

10 Защото ръката на Господа ще почива върху тая планина, и Моав ще бъде стъпкан на мястото си, както се тъпче слама на бунище.9

11 И макар и да простре сред него ръцете си, както плаващ ги простира да плава, но Бог ще унизи гордостта му, заедно с лукавството на ръцете му.

12 И ще събори, ще свали крепостта с твоите високи стени, ще повали наземи, в прах.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 15:2, Ис. 28:29

2 4 Царств. 19:25, Ис. 26:5

3 Иов 12:14

4 Ис. 4:6, Иер. 16:19

5 Ис. 18:4

6 Мат. 22:2, Лук. 14:16

7 1 Кор. 15:54, Откр. 7:17, 21:4

8 Ос. 13:14, Иоан 3:36, Евр. 2:14

9 Ис. 41:15, Зах. 10:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава