Книга на пророк Исаия - Глава  26

  1 В оня ден ще бъде изпята в земята Иудина тая песен: градът ни е як, вместо стени и окоп Той ни е дал спасение.1

  2 Отворете портите; нека влезе праведният народ, който пази истината.2

  3 Твърдия по дух Ти пазиш в съвършен мир, защото на Тебе се уповава.3

  4 Уповавайте се Господу навеки, защото Господ Бог е вечна твърдиня:4

  5 Той събори ония, които живееха нависоко - високо стоещия град; повали го, повали на земята, хвърли го в прах.5

  6 Нога го тъпче, нозете на сиромаха, стъпките на бедните.6

  7 Пътят на праведника е прав; Ти уравняш неговата пътека.

  8 И в пътя на Твоите съдби, Господи, ние се Тебе уповавахме; душата ни се стремеше към Твоето име и към спомена за Тебе.7

  9 С душата си се стремях към Тебе нощем, и с духа си ще Те диря във вътрешността си от ранни зори: защото, когато Твоите съдби се извършват на земята, тогава жителите на света се научават на правда.8

10 Ако нечестив бъде помилуван, той няма да се научи на правда; - ще злодействува в земята на праведните и не ще поглежда на величието Господне.9

11 Господи! Ръката Ти беше високо издигната, но те я не видяха; ще видят и ще се посрамят ония, които мразят Твоя народ; огън ще погълне Твоите врагове.10

12 Господи! Ти ни даруваш мир, защото и всички наши дела Ти уреждаш за нас.11

13 Господи, Боже наш! други господари, освен Тебе, са владели над нас; но чрез Тебе само ние славим Твоето име.

14 Мъртвите не ще оживеят; рефаимите не ще станат, защото Ти ги посети и изтреби, и унищожи всеки спомен за тях.12

15 Ти умножи народа, Господи, умножи народа, - прослави Себе Си, разшири всички предели земни.

16 Господи! бидейки в беда, той Те търсеше; изливаше тихи молитви, кога го постигаше Твоето наказание.13

17 Както непразна жена, кога да ражда, се мъчи, вика от болките си, тъй бяхме ние пред Тебе, Господи.14

18 Бяхме непразни, мъчехме се, - и раждахме сякаш вятър; спасение не доставихме на земята, и други жители на вселената се не появиха.

19 Твоите мъртъвци ще оживеят, мъртвите тела ще възкръснат! Събудете се и тържествувайте вие, повалените в прах; защото Твоята роса е роса на растенията, и земята ще изригне мъртъвците.15

20 Иди, народе мой, влез в покоите си и затвори след себе вратите си, скрий се за миг, докле мине гневът;16

21 защото ето, Господ излиза от жилището Си да накаже жителите земни за тяхното беззаконие, и земята ще открие погълнатата от нея кръв и вече няма да скрие своите убити.17


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 45:2, 124:1, Притч. 18:11

2 Пс. 117:19

3 Ис. 27:5

4 Втор. 32:4

5 Ис. 25:12

6 Ис. 28:3

7 Пс. 43:18

8 Пс. 76:7

9 Ис. 5:12, Деян. 12:19

10 Ис. 33:3, Мат. 21:15

11 Рим. 8:28

12 Откр. 20:5

13 Пс. 17:7

14 4 Царств. 19:3, Ис. 13:8, Иоан 16:21

15 4 Царств. 4:35, Иез. 37:3

16 Пс. 29:6, Ис. 54:8

17 Мих. 1:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава