Книга на пророк Исаия - Глава  27

  1 В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана - право бягащия змей, и левиатана - лъкатушния змей, и ще убие морското чудовище.1

  2 В оня ден запейте за него - за обичното лозе:

  3 Аз, Господ, съм негов пазач, и всеки миг го напоявам; нощем и денем го вардя, да се не вмъкне някой в него.

  4 Гняв няма в Мене. Но ако някой Ми покаже в него тръни и бодили, ще дигна против него война, ще го изгоря съвсем, -

  5 освен ако прибегне към защитата Ми и сключи мир с Мене. Тогава нека сключи мир с Мене.

  6 В бъдните дни Иаков ще се укорени; Израил ще даде издънка и ще се разцъфти; и вселената ще се изпълни с плодове.2

  7 Тъй ли го Той поразяваше, както поразяваше ония, които него поразяваха? Тъй ли го убиваше, както са убити ония, които него убиваха?3

  8 С мярка го наказваше Ти, кога го отхвърляше; изхвърли го със силното Си духване, като в ден на източен вятър.4

  9 И чрез това ще се заглади беззаконието на Иакова; и плодът от това ще бъде, че ще се снеме грехът от него, кога всички камъни от жертвениците превърне в буци вар, и няма вече да стърчат дъбрави и истукани на слънцето.5

10 Защото укрепеният град ще запустее, жилищата ще бъдат напуснати и захвърлени като пустиня. Там теленце ще пасе, там ще лежи и ще обяжда клончетата му.6

11 Кога клончетата му изсъхнат, ще ги очупят; жени ще дойдат и ще ги изгорят. Понеже тоя народ е безразсъден, Творецът му не ще го съжали, и Създателят му не ще го помилува.7

12 Но в оня ден Господ ще разтърси всичко от голямата река до потока Египетски, и вие, синове Израилеви, ще бъдете събрани един до други;

13 и в него ден ще затръби голяма тръба, и ще дойдат изгубилите се в Асирийската земя и прокудените в Египетската земя и ще се поклонят Господу на светата планина в Иерусалим.8


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 26:13, Откр. 19:20

2 Пс. 71:16, Ис. 37:31

3 2 Царств. 7:14, 2 Кор. 4:14, 2 Кор. 4:17

4 Иер. 10:24, 30:11, 46:28

5 Лев. 26:30, Зах. 3:4

6 4 Царств. 19:25, Ис. 24:10

7 Иов 24:20, Иер. 5:21

8 Ис. 2:2, Иез. 20:40

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава