Книга на пророк Исаия - Глава  28

  1 Горко на венеца, с който се гордеят пияните ефремци! Горко на увяхналото цвете - неговото гиздаво украшение - цвете сред торната долина на замаяните от вино!

  2 Ето, якият и силният у Господа като проливен дъжд с град, като пагубен вихър, като разляно наводнение от бурни води, със сила го повали наземи.1

  3 С нозе се тъпче венецът, с който се гордеят пияните ефремци.2

  4 И с увяхналото цвете - неговото гиздаво украшение - цвете сред торната долина, става същото, каквото бива със смокиня, рано узряла: щом някой я зърне, веднага я взима в ръка и я лапва.3

  5 В оня ден Господ Саваот ще бъде красив венец и славна корона за остатъка от Своя народ,4

  6 дух на правосъдие за седещия в съдилище и мъжество за ония, които отблъсват неприятеля до портите.

  7 Но и тия се клатушкат от вино и объркват пътя си от сикер: свещеник и пророк се спъват от силни пития; победени са от вино, обезумели от сикер, във видение се бъркат, в съждение се спъват.5

  8 Защото всички трапези са пълни с гнусен бълвоч, няма чисто място.

  9 А казват: "кого иска той да учи на знание? и кого да вразумява с проповед? Отбити от гръдно мляко ли, отделени от майчини гърди ли?

10 Защото всичко е заповед върху заповед, заповед върху заповед, правило върху правило, правило върху правило, тук малко и там малко."6

11 Затова с мънкащи уста и на чужди език ще говорят към тоя народ.7

12 Говориха им: "ето - покой, дайте покой на отрудения, и ето - успокоение." Но те не искаха да слушат.8

13 И стана у тях според словото Господне: заповед върху заповед, заповед върху заповед, правило върху правило, правило върху правило, тук малко, там малко, - тъй че те ще отидат, ще паднат ничком и ще се разбият, ще паднат в примка и ще бъдат уловени.9

14 И тъй, слушайте словото Господне, хулители, управници на тоя народ, който е в Иерусалим.10

15 Понеже говорите: "сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор направили: кога всепоражаващият бич минава, той не ще дойде до нас, защото лъжата направихме наше прибежище и с измама ще се прикрием", -11

16 затова тъй казва Господ Бог: ето, Аз полагам на Сион в основата камък, - камък изпитан, краеъгълен, драгоценен, здраво утвърден: който вярва в него, няма да се посрами.12

17 И ще поставя съда за мерило и правдата за къпони; и град ще изтреби прибежището на лъжата, и води ще потопят мястото на укривателството.

18 И съюзът ви със смъртта ще се унищожи, и договорът ви с преизподнята не ще устои. Кога мине всепоражаващият бич, вие ще бъдете стъпкани.13

19 Щом той мине, ще ви хване; а той ще ходи всяка заран, денем и нощем, и само слухът за него ще внушава ужас.14

20 Твърде къса ще бъде постелката, за да се протяга; твърде тясна и завивката, за да се завие с нея.

21 Защото Господ ще се вдигне, както на Перацим планина; ще се разгневи, както в Гаваонската долина, за да извърши делото Си, необикновено дело, и да свърши действието Си, чудното Си действие.15

22 И тъй, не кощунствувайте, за да не станат оковите ви по-яки; защото аз чух от Господа, Бога Саваота, че е определено изтреба за цяла земя.16

23 Приклонете ухо и послушайте гласа ми; бъдете внимателни, и изслушайте речта ми.17

24 Земеделецът винаги ли оре, за да посее, винаги ли бразди и брани земята си?

25 Не; като уравни лицето й, той сее милат, или пръсва кимион, или хвърля пшеница на редове, и ечемик в определеното място и редом с него лимец.

26 И на такъв ред го учи неговият Бог; Той го наставлява.18

27 Защото не вършеят милат с диканя, нито вършечни колелета газят кимион, но с тояга очукват милата, и с тояга - кимиона.19

28 Житото вършеят, но го не трошат; разкарват по него вършечни колелета с конете им, но го не смачкват.

29 И това става от Господа Саваота: чудни са Неговите съдби, велика е Неговата премъдрост!20


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 17:3

2 Дан. 7:7, Мих. 7:10

3 Ис. 1:30

4 Притч. 4:9, Ис. 62:3, Иез. 16:12

5 Притч. 20:1, Ос. 4:11, 9:7

6 Ис. 42:20

7 1 Кор. 14:21

8 Мат. 11:28-29

9 Ис. 8:15

10 Деян. 13:40

11 Ис. 29:15, Иер. 5:12

12 Пс. 117:22, Ис. 8:14, Мат. 21:42, Марк. 12:10, Лук. 20:17, Деян. 4:11, 1 Петр. 2:7, Рим. 9:33

13 Ис. 28:15, Мат. 7:27

14 Мат. 6:13

15 Иис. Нав. 10:12, 2 Царств. 5:20, 1 Парал. 14:11

16 Ис. 10:23

17 Ис. 34:1

18 Прем. 3:5, Варух 3:37

19 Ис. 25:10

20 Ис. 55:8, Иер. 32:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава