Книга на пророк Исаия - Глава  29

  1 Горко на Ариил, на град Ариил, дето живее Давид! Притурете година върху година; нека колят жертви.1

  2 Но Аз ще притисна Ариил; и ще има плач и тъгуване; и той ще остане при Мене като Ариил.

  3 Ще се разположа на стан наоколо ти и ще те стесня с наблюдателна стража, и ще дигна против тебе укрепления.2

  4 И ще бъдеш унизен, ще говориш като изпод земята, и речта ти ще бъде глуха изпод праха, и гласът ти ще бъде като глас на коремоговорник, и речта ти ще шепне изпод праха.3

  5 Многото твои врагове ще бъдат като ситен прах, и пълчището потисници - като развявана плява; и това ще стане внезапно, в един миг.4

  6 Господ Саваот ще те посети с гръм и трус, и със силен глас, с буря и вихър, и с пламък от всепоядащ огън.5

  7 И като сън, като нощно съновидение ще бъде множеството от всички народи, които воюват против Ариил, и от всички, излезли против него и укрепленията му, и от ония, които са го стеснили.6

  8 И както гладен сънува, че уж яде, но събужда се, и душата му е празна; и както жаден сънува, че уж пие, но събужда се, и ето мъчи се, и душата му жадува; същото ще бъде и с множеството от всички народи, които воюват против Сион планина.

  9 Чудете се и се дивете: те ослепиха другите, и сами ослепяха; те са пияни, ала не от вино, - политат, ала не от сикер;

10 защото Господ напрати върху ви дух на успиване и затвори вашите очи, о пророци, и закри вашите глави, о ясновидци!7

11 И всяко пророчество за вас е същото, каквото думите в запечатана книга, която подават ономува, който знае да чете книга, и казват: "прочети я"; и той отговаря: "не мога, защото е запечатана."8

12 И дават книгата ономува, който не знае да чете, и казват: "прочети я"; и той отговаря: "не зная да чета."9

13 И рече Господ: понеже този народ се приближава към Мене с устата си, и с езика си Ме почита, а сърцето му отстои далеч от Мене, и благоговението им пред Мене е да изучват човешки заповеди;10

14 то ето, Аз ще постъпя пак необикновено с този народ, чудно и дивно, тъй че мъдростта на мъдреците му ще загине, и разум у разумните му не ще има.11

15 Горко на ония, които мислят да се скрият в дълбочината, за да утаят кроежа си от Господа, които вършат делата си в мрак и казват: кой ще ни види? и кой ще ни узнае?12

16 Какво безразсъдство! Можем ли да смятаме грънчаря за глина? Ще каже ли изделието за оногова, който го е направил: той не ме е направил? и ще каже ли изделието за художника си: той не разбира?13

17 Още малко, твърде малко, и Ливан не ще ли се превърне в градина, а градината не ще ли я смятат за гора?14

18 И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата, и очите на слепите ще прогледат из тъмнина и мрак.15

19 И страдащите повече и повече ще се радват у Господа, и бедните люде ще тържествуват у Светия Израилев;

20 защото няма вече да има оскърбител, и хулникът ще изчезне, и ще бъдат изтребени всички поборници на неправдата,16

21 които объркват човека с думи и разпъват мрежи ономува, който търси съд при портите, и отблъсват правия.17

22 Затова тъй казва за Иакововия дом Господ, Който изкупи Авраама: тогава Иаков не ще бъде в срам, и лицето му вече не ще побледнее.18

23 Защото, кога види около себе си децата си, дело на Моите ръце, той свето ще почита името Ми и свето ще почита Светия Иаковов, и ще благоговее пред Бога Израилев.19

24 Тогава духом блуждаещите ще познаят мъдростта, и непокорните ще се научат на послушание.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 5:9

2 Иер. 6:3, Иез. 17:17, Лук. 19:43

3 Лев. 19:31, Ис. 8:19

4 Пс. 34:5

5 Ис. 30:30

6 Ис. 30:30, Пс. 72:20

7 Иер. 51:39, Рим. 11:8

8 Ис. 8:16, Иез. 20:49, Дан. 12:4

9 2 Кор. 3:14

10 Мат. 15:8, Марк. 7:6

11 Иер. 49:7, Авд. 1:8, 1 Кор. 1:19

12 Сир. 23:24

13 Ис. 45:9, Иер. 18:6

14 Ис. 32:15

15 Ис. 42:18, Мат. 15:30, Евр. 10:7

16 Мих. 2:1, Откр. 19:17

17 Ам. 5:10

18 Бит. 11:31, 48:16

19 Пс. 99:3, Еф. 2:10, Евр. 2:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава