Книга на пророк Исаия - Глава  3

  1 Ето Господ, Господ Саваот, ще отнеме от Иерусалим и от Иуда жезъл и тръст, всяка хлебна и всяка водна подкрепа,1

  2 храбър вожд и воин, съдия и пророк, ясновидец и старец,

  3 петдесетник и велможа, съветник, мъдър художник и изкусен гадател.2

  4 И ще им дам момчета за началници, и деца ще владеят над тях.3

  5 И в народа един ще угнетява другиго, и всякой - своя ближен; момче безсрамно ще се големее пред старец, и простак - пред велможа.4

  6 Тогава човек ще се хване за брата си, в челядта на баща си, и ще каже: ти имаш одежда, бъди ни вожд, и тия развалини да бъдат под твоя ръка.

  7 А той с клетва ще каже: не мога изцели раните на обществото; и в моята къща няма ни хляб, ни одежда: не ме правете вожд на народа.5

  8 Тъй се е рушил Иерусалим, и падна Иуда, защото езикът им и делата им са против Господа, оскърбителни за очите на Неговата слава.

  9 Изразът на лицето им свидетелствува против тях, и за греха си те разказват открито, както содомци, не крият: горко на душата им! защото сами на себе си навличат зло.6

10 Кажете на праведника: блазе му! защото ще яде плодовете на делата си;7

11 а на беззаконника - горко му! защото ще има отплата за делата на ръцете му.8

12 Притеснители на Моя народ са деца, и жени владеят над него. Народе Мой! твоите вождове те въвеждат в заблуда и са развалили пътя, по който вървиш.

13 Дигна се Господ на съд, - и стои, за да съди народите.9

14 Господ влиза в съд със старейшините на Своя народ и с Неговите князе: вие опустошихте лозето; плячкосаното от сиромаха е във вашите къщи;

15 защо притеснявате народа Ми и угнетявате сиромасите? казва Господ, Господ Саваот.10

16 И каза Господ: задето дъщерите сионски се гордеят и ходят с вирнати шии и прелъстяват с погледи, и ситно стъпват и с верижки на нозете дрънкат, -11

17 Господ ще оголи темето на дъщерите сионски, и ще открие Господ срамотата им;

18 в оня ден Господ ще отнеме хубавите верижки на нозете, всякакви звездички и лунички,

19 обеци, огърлици и ветрила, превези, гривни и пояси, съдовце с миризми и магийски висулки,

20 пръстени и брънки за нос,

21 горна дреха и долна, кърпици и кесийки,

22 светли тънки наметала, превръзки и покривала.

23 И вместо благовоние ще бъде зловоние, и вместо пояс ще бъде въже, и вместо накъдрени коси - плешивина, и вместо широко наметало - тясно вретище, вместо хубост - жигосване.

24 Мъжете ти ще паднат от меч, и юнаците ти - в битка.

25 И портите на столицата ще въздишат и плачат, и тя ще седи опустошена на земята.12


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 4:16, 5:16

2 4 Царств. 24:14

3 Екл. 10:16

4 Иез. 22:29

5 15:26

6 Бит. 13:13, 18:20

7 Ис. 32:17, Иак. 3:18

8 Иер. 25:14

9 Пс. 97:9

10 Ис. 1:7, Ам. 2:7

11 1 Тим. 2:9

12 Плач Иер. 1:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава