Книга на пророк Исаия - Глава  30

  1 Горко на непокорните синове, казва Господ, които правят съвещания, но без Мене, и сключват съюзи, но не по Моя Дух, за да прибавят грях към грях:1

  2 без да попитат устата Ми, отиват в Египет, за да се подкрепят със силата на фараона и да се укрият под сянката на Египет.2

  3 Но силата фараонова ще бъде срам за вас, и прибежището под сянката на Египет - безчестие;3

  4 защото князете му4 са вече в Цоан, и пратениците му са стигнали до Ханес.5

  5 Те всички ще бъдат посрамени заради народа, който е безполезен за тях; от него не ще има ни помощ, ни полза, - но срам и стид.6

  6 Натоварени животни отиват към юг, по земята на гнета и утеснението, отдето излизат лъвици и лъвове, аспиди и хвъркати змейове; те носят върху гръба на осли своите богатства и върху гърбиците на камили - своите съкровища към народ, който не ще им принесе полза.

  7 Защото помощта от Египет ще бъде напразно и без полза; затова Аз им казах: тяхната сила е да седят спокойно.

  8 Сега иди, начертай им това на дъсчица, и впиши го в книга, за да остане за в бъдеще, за всякога, навеки.7

  9 Защото това е народ размирен, деца лъжливи, деца, които не искат да слушат закона Господен,8

10 които говорят на ясновидците: "престанете да предвиждате", и на пророците: "не ни пророкувайте правда, говорете ни ласкателно, предсказвайте що е приятно;9

11 слезте от пътя, отбийте се от пътеката; отстранете от очите ни Светия Израилев."10

12 Затова тъй казва Светият Израилев: понеже вие отхвърляте това слово, а се надявате на измама и неправда, и се облягате на това, -11

13 то това беззаконие ще бъде за вас като надвиснала да падне пукнатина, която се е показала във висока стена, чието рухване ще настане внезапно, в един миг.12

14 И Той ще я разломи, както чупят глинен съд, разбивайки го немилостиво, тъй че в окършлеците му да се не намери и чирепче, с което да се вземе огън от огнище, или да се гребне вода от водоем;13

15 защото тъй казва Господ Бог, Светият Израилев: ако си оставахте на мястото и мирувахте, щяхте да се спасите; в тишина и упование е вашата сила; но вие не искахте14

16 и казвахте: "не, ние на коне ще побегнем", - затова и ще бягате; "ние с бързи коне ще избягаме", - затова и които ви гонят, ще бъдат бързи.15

17 От заплахата на едного хиляда ще бягат, от заплахата на петима ще бягате тъй, че вашият остатък ще бъде като почка на връх планина и като знаме на хълм.16

18 И затова Господ не бърза да ви помилува, и затова още се сдържа, за да се смили над вас; защото Господ е Бог на правдата: блажени са всички, които се Нему уповават!17

19 Народът ще живее на Сион в Иерусалим; ти няма много да плачеш, - Той ще те помилува, по гласа на твоя плач, и щом го чуе, - ще ти отговори.18

20 И ще ви даде Господ хляб в скръб и вода в нужда; и твоите учители не ще се вече скриват, и очите ти ще виждат твоите учители;19

21 ако се отклоните надясно, ако се отклоните наляво, ушите ви ще слушат словото, което говори зад вас: ето пътят, вървете по него!20

22 Тогава ще смяташ за гнусота обкованите от твое сребро идоли и обкованите от твое злато истукани; ти ще ги хвърлиш като нечистота; ще им кажеш: махнете се оттука.21

23 И Той ще даде дъжд върху твоето семе, с което ще засееш нивите, и хляб, що го ражда земята, и той ще бъде изобилен и сочен; стадата ти в оня ден ще пасат по широки пасбища.22

24 И воловете и ослите, които обработват нивите, ще ядат посолена кърма, очистена с лопата и веячка.

25 И по всяка висока планина и по всеки издигнат хълм ще потекат вади, потоци вода, в деня на голямото поражение, кога паднат кулите.23

26 И светлината на месечината ще бъде като светлината на слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни, в оня ден, кога Господ обвърже раната на Своя народ и изцери нанесените му язви.24

27 Ето, името на Господа иде отдалеч; гневът Му гори, и пламъкът Му е силен; устата Му са пълни с негодуване, и езикът Му е като огън, който пояжда;25

28 диханието Му е като разлян поток, който се подига дори до шия, за да просее народите до изтощаване; и в челюстите на народите ще има юзда, която ще насочва към заблуда.26

29 А у вас ще има песни, както през нощта на свещен празник, и веселие в сърцето, както у оногова, който отива със свирка на планината Господня, към твърдинята Израилева.27

30 И ще загърми Господ с величествения Си глас и ще яви замаха на Своята мишца в силен гняв и в пламък на всепоядащ огън, в буря, в наводнение и в градушка от камъни.28

31 Защото от гласа на Господа ще трепне Асур, с жезъл поразяван.29

32 И всяко движение на определения нему жезъл, който Господ ще сочи против него, ще бъде с тимпани и китари, и Той ще иде на опустошителна война против него.

33 Защото Тофет отдавна вече е уреден; той е приготвен и за царя - дълбок и широк; в кладата му има много огън и дърва; духването на Господа, като поток от сяра, ще го запали.30


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 12:17

2 4 Царств. 18:21, Иер. 2:18, 37:7

3 Иер. 2:36

4 На Иерусалим.

5 Ис. 19:13, Иер. 2:16

6 Иер. 2:36

7 Ис. 8:1

8 Деян. 7:52

9 Ам. 2:12

10 Ис. 1:4

11 Пс. 61:11, Ис. 47:10

12 Ис. 29:5

13 Пс. 2:9

14 Плач Иер. 3:26

15 Ос. 14:4

16 Лев. 26:36

17 Притч. 16:20, Иер. 17:7, Лук. 1:54, Рим. 2:4

18 Пс. 90:15, Ис. 58:9

19 Пс. 79:6

20 Втор. 5:32, 28:14, Притч. 4:27

21 Лев. 15:19

22 Втор. 11:14

23 Ис. 2:15, 41:18

24 Иер. 4:23, Иоил 2:10, Откр. 21:23

25 Изх. 24:17, Втор. 4:24, Иез. 22:21

26 2 Царств. 22:16, Ис. 8:8

27 Пс. 41:5

28 Ис. 29:6, Откр. 20:15

29 Пс. 28:4

30 Откр. 19:20, Мат. 22:41

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава