Книга на пророк Исаия - Глава  31

  1 Горко на ония, които отиват в Египет за помощ, надяват се на коне и се осланят на колесници, защото били много, и на конници, защото били твърде силни, а на Светия Израилев не поглеждат и към Господа не прибягват!1

  2 Но премъдър е Той; и ще напрати бедствие, и не ще отмени думите Си; ще въстане против дома на нечестивците и против помощта на ония, които вършат беззаконие.2

  3 И египтяни са човеци, а не Бог; и конете им са плът, а не дух. И ще простре ръката Си Господ, и ще се препъне защитникът, и ще падне защищаваният, и всички наедно ще загинат.3

  4 Защото тъй ми каза Господ: както лъв, както лъвче, което реве над плячката си, макар много овчари да му викат, от вика им не ще трепне и на тяхното множество не ще отстъпи, - тъй Господ Саваот ще слезе да се срази за Сион планина и за нейния хълм.4

  5 Както птици - пиленцата, тъй Господ Саваот ще покрие Иерусалим, ще защити и избави, ще пожали и спаси.5

  6 Обърнете се към Оногова, от Когото сте толкова отстъпили, синове Израилеви!6

  7 В оня ден всякой човек ще отхвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които ръцете ви направиха вам за грях.7

  8 И Асур ще падне не от човешки меч, и не човешки меч ще го премахне, - той ще избегне от меча, и момците му ще минат под данък.8

  9 И от страх той ще пробегне край крепостта си; и князете му ще се плашат от знаме, казва Господ, Чийто огън е на Сион и горнило - в Иерусалим.9


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 30:1, Иер. 2:36, Ос. 8:13

2 Ам. 3:6, Пс. 9:21

3 Иер. 17:5, Иез. 28:9-10, Плач Иер. 4:17

4 Откр. 20:8

5 Втор. 32:11, Мат. 23:37

6 Иер. 3:14

7 Ис. 2:20

8 Ис. 37:36

9 1 Ездр. 1:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава