Книга на пророк Исаия - Глава  32

  1 Ето, Царят ще царува по правда, и князете ще управляват по закон;1

  2 и всякой от тях ще бъде като защита от вятър и подслон за лошо време, като водни извори в степи, като сянка от висока скала в жадна земя.2

  3 И очите на виждащите не ще бъдат закривани, и ушите на слушащите ще внимават.

  4 И сърцето на лекомислените ще умее да разсъждава; и гъгнивите ще говорят ясно.3

  5 Простака няма вече да наричат почтен, и за коварния няма да кажат, че е честен.

  6 Защото простакът говори глупости, и сърцето му мисли за беззаконното, за да действува лицемерно и да произнася хула против Господа, да лишава от хляб душата на гладния и да отнима питието от жадния.4

  7 У коварния и средствата са гибелни: той крои примки, за да погуби сиромаха с лъжливи думи, макар сиромахът и да е прав.5

  8 А честният мисли за честното и твърдо стои във всичко, що е честно.6

  9 Жени безгрижни! станете, послушайте гласа ми; дъщери нехайни! приклонете слух към думите ми.

10 Още година и няколко дни, и ще се ужасите вие, безгрижни! защото гроздобер не ще има, и време за жетва не ще настане.7

11 Стреснете се вие, безгрижни! ужасете се вие, нехайни! снемете дрехите, оголете се и кръст препашете.

12 Ще се бият в гърди за прекрасните полета, за родовитата лоза.

13 В земята на народа ми ще растат тръни и бодили, също и по всички увеселителни домове в ликуващия град;8

14 защото чертозите ще бъдат оставени; шумният град ще бъде напуснат; Офел и кулата завинаги ще служат, вместо пещери, за прибежище на диви осли и на пасещи стада.9

15 докле се не излее върху нас Дух свише, и пустинята не стане градина, а градината не почнат да считат за гора.10

16 Тогава ще се въдвори съд в тая пустиня, и правосъдие ще пребъдва в плодоносното поле.11

17 И дело на правдата ще бъде мирът, и плод на правосъдието - спокойствието и безопасността вовеки.12

18 Тогава народът ми ще живее в мирни жилища и в безопасни селища и в покоищата на блажените.13

19 И градушка ще вали върху гората, и градът ще слезе в долината.

20 Блажени вие, които сеете при всички води и които пращате там вол и осел.14


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 11:5, Иер. 23:5, 33:15

2 Пс. 142:6

3 Лук. 10:21

4 1 Царств. 24:14

5 1 Царств. 8:3, Притч. 29:4, Деян. 20:35

6 Лук. 6:45

7 Лев. 26:34

8 Ис. 34:13, Ос. 9:6

9 2 Парал. 27:3

10 Ис. 29:17

11 Ис. 35:1

12 Рим. 5:1

13 Иер. 33:16, Иез. 34:27

14 Пс. 71:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава