Книга на пророк Исаия - Глава  33

  1 Горко ти, опустошителю, който не си бил опустошаван, и грабителю, когото не са грабили! Кога свършиш опустошението, ще бъдеш опустошен и ти; кога прекратиш грабителствата, и тебе ще разграбят.1

  2 Господи! помилуй ни: на Тебе се уповаваме; бъди наша мишца от ранни зори и наше спасение в усилно време.2

  3 От страшния Ти глас ще побягнат народите; кога се дигнеш, ще се разпръснат племената,3

  4 и ще отребят плячката ви, както гъсеница отребва; ще се нахвърлят върху й, както скакалци се нахвърлят.

  5 Висок е Господ, Който живее във висините: Той ще изпълни Сион със съд и правда.4

  6 И ще настанат твоите безопасни времена, изобилно спасение, мъдрост и знание; страхът от Господа ще бъде твое съкровище.5

  7 Ето, техните юнаци крещят по улиците; пратениците за мир горко плачат.6

  8 Пътищата запустяха; пътници вече няма; той наруши договора, разруши града, - за нищо не смята човеците.7

  9 Земята тъгува, съхне; Ливан е посрамен, увяхнал; Сарон заприлича на пустиня, а Васан и Кармил са оголени от листата си.

10 Сега ще стана, казва Господ, сега ще се дигна, сега ще се издигна.8

11 Сено сте заченали, слама ще родите; дъхането ви е огън, който ще ви погълне.9

12 И народите ще бъдат като вар, която ври, като отсечено тръне ще бъдат изгорени в огън.10

13 Слушайте вие, далечни, какво ще направя; и вие, ближни, познайте Моята мощ.11

14 Уплашиха се грешниците на Сион; трепет обзе нечестивците: "кой от нас може да живее при поядащ огън? кой от нас може да живее при вечен пламък?" -12

15 Оня, който ходи в правда и говори истина; който презира печалба чрез потисничество, удържа ръцете си от подаръци, затиква уши да не слуша за кръвнина, и затваря очи да не вижда злото, -13

16 той ще живее във висините: прибежище му са непристъпните скали; хляб ще му се даде, водата му не ще пресекне.14

17 Очите ти ще видят Царя в Неговата красота, ще видят далечна земя;15

18 само сърцето ти ще си спомня за ужасите: "де е оня, който преброяваше? де е оня, който теглеше данъка? де е, който обглеждаше кулите?"16

19 Няма вече да видиш народ свиреп, народ с глуха, неразбрана реч, с език странен, непонятен.17

20 Погледни Сион, града на празничните наши събрания; очите ти ще видят Иерусалим, мирно жилище и непоколебима скиния; стълбовете й никога не ще се изтръгнат, и ни едно от въжата й не ще се скъса.18

21 Там у нас великият Господ ще бъде вместо реки, вместо широки канали; там не ще влезе ни една ладия с весла, нито ще премине голям кораб.

22 Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш Цар: Той ще ни спаси.19

23 Ослабнаха въжата ти, не могат да удържат мачтите и да опънат платната. Тогава ще бъде голям дележ на плячка, тъй че и хроми ще тръгнат за грабеж.20

24 И ни един от жителите не ще каже: "болен съм"; на живеещия там народ ще бъдат опростени съгрешенията.21


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 136:8, Иер. 30:16, Авд. 1:10

2 Пс. 16:7

3 Пс. 67:2, Ис. 26:11

4 Ис. 9:7, 11:4

5 4 Царств. 18:5, Иер. 10:16

6 2 Парал. 36:15

7 Ис. 37:2

8 Пс. 101:14, Ис. 33:3

9 Пс. 7:15, Ис. 1:31, 47:14

10 Ис. 9:18

11 Ис. 60:4, Еф. 2:13

12 Деян. 5:11, Втор. 5:24

13 Пс. 14:2

14 Ав. 3:19, Пс. 17:3

15 Пс. 44:3, 92:1, Марк. 9:2

16 1 Кор. 1:20

17 Втор. 28:49, Иер. 5:15, Иез. 3:5

18 Пс. 124:1, Мат. 16:18

19 Пс. 43:5, 57:12, Ис. 43:15, Иак. 4:12

20 Ис. 35:6

21 Ис. 40:29, 45:24, 1 Петр. 1:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава