Книга на пророк Исаия - Глава  34

  1 Пристъпете, народи, слушайте и внимавайте, племена! Да слуша земята и всичко, що я пълни, вселената и всичко, що се в нея ражда!1

  2 Защото гневът на Господа е върху всички народи, яростта Му върху цялото им воинство. Той ги предаде на заклятие, отдаде ги на клане.2

  3 И техните убити ще бъдат разхвърляни, и от труповете им ще се дигне смрад, и планините ще разкиснат от техните кърви.3

  4 И ще изтлее цялото небесно воинство4, и небесата ще се свият като книжен свитък; и цялото им воинство ще падне, както опада лист от лоза, както увяхнал лист - от смоковница.5

  5 Защото мечът Ми се опи на небесата; ето, за съд слиза той над Едом и над народа, когото предадох на заклятие.6

  6 Мечът Господен ще се насити с кръв, ще затлъстее от тлъстина, от агнешка и козя кръв, от тлъстината на овнешки бъбреци; защото Господ има жертва във Восор и голямо клане в земята Едомска.7

  7 И биволи ще паднат с тях и телета наедно с волове, и земята ще се опие от кръвта им, и прахът им ще затлъстее от тлъстина.8

  8 Защото настана ден за отмъщение Господне, година на отплата за Сион.9

  9 И реките му ще се преобърнат на катран, и прахът му - в сяра, и земята му ще бъде запален катран:

10 няма да гасне ни денем, нито нощем; и димът й вечно ще възлиза, от рода в род ще остава запустяла; во веки веков не ще мине никой по нея;10

11 и ще я завладеят пеликани и ежове; бухали и гарвани ще се заселят в нея; и ще протегнат по нея връв за разорение и отвес за унищожение.11

12 Никой не ще остане там от нейните знатни, когото биха повикали на царството, и всичките й князе ще бъдат нищо.

13 И дворците й ще обраснат с тръни, а твърдините й - с коприва и репей; и тя ще бъде жилище на чакали, свърталище на камилоптици.12

14 И зверове пустинни ще се срещат с диви котки, и песоглавци ще си подвикват един другиму; там веди ще отдъхват и ще си намират покой.13

15 Там ще свие гнездо хвърката змия, ще снася яйца, ще мъти малки и ще ги събира под сянката си; там и ястреби ще се събират един с други.

16 Намерете в книгата Господня и прочетете; ни едно от тия не ще отмине, и едно с друго не ще се замени. Защото сами Неговите уста заповядаха, и Сам Духът Му ще ги събере.14

17 И Сам Той им хвърли жребие, и Неговата ръка им я раздели с мярка; вовеки те ще я владеят, из рода в род ще живеят на нея.15


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 28:23

2 Иер. 25:33

3 Иез. 39:17, Откр. 19:18

4 звездите.

5 Дан. 8:10, Марк. 13:24, 2 Петр. 3:10, Откр. 6:14

6 Иер. 46:10, Ис. 63:1

7 Соф. 1:7

8 Пс. 21:22, Ам. 4:1

9 Ис. 63:4

10 Ис. 66:24, Мат. 5:26, Марк. 9:44

11 Соф. 2:14, Откр. 18:2

12 Ис. 32:13, Иер. 9:11, Ос. 9:6

13 Откр. 18:2

14 Втор. 28:15, Иис. Нав. 21:45, Иез. 12:24

15 Пс. 36:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава