Книга на пророк Исаия - Глава  35

  1 Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин;1

  2 великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарон; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.2

  3 Укрепете ослабналите ръце и уякчете треперещите колена;3

  4 кажете на боязливите духом: бъдете твърди, не се бойте: ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси.4

  5 Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат.5

  6 Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци - в степите.6

  7 И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя - във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз.

  8 И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по тоя път, дори и неопитните не ще се заблудят.7

  9 Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените.8

10 И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат.9


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 32:16

2 3 Царств. 4:33, 18:19, Иоан 1:14

3 Евр. 12:12

4 Лук. 1:70, Ис. 40:1

5 Мат. 9:30, 11:5, 15:30, Лук. 7:22, Иоан 9:6-7

6 Мат. 9:32-33, 21:14, Ис. 41:18, Иоан 5:8-9, 7:38, Деян. 3:8

7 Иоан 14:6

8 1 Петр. 5:8

9 Ис. 51:11, 61:7, 66:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава