Книга на пророк Исаия - Глава  38

  1 В ония дни Езекия заболя на смърт. И дойде при него пророк Исаия, син Амосов, и му рече: тъй казва Господ: направи завещание за дома си, защото ще умреш, няма да оздравееш.1

  2 Тогава Езекия се обърна с лице към стената и се помоли Господу, думайки:2

  3 "О, Господи! спомни си, че аз ходих пред Твоето лице вярно и с предано Теб сърце, и върших, що беше угодно в Твоите очи." И силно заплака Езекия.3

  4 И биде слово Господне към Исаия и му бе казано:

  5 иди, кажи на Езекия; тъй казва Господ, Бог на отца ти Давида: чух твоята молитва, видях твоите сълзи, и ето, прибавям към твоите дни петнайсет години,4

  6 и ще спася от ръката на царя асирийски тебе и тоя град, и ще закрилям тоя град.

  7 И ето ти личба от Господа, че Господ ще изпълни словото, което изрече.

  8 Ето, ще върна десет стъпала назад слънчевата сянка, която мина по стъпалата Ахазови. И върна се слънцето десет стъпала по стъпалата, по които то слизаше.5

  9 Молитва на иудейския цар Езекия, когато беше болен и оздравя от болестта:

10 "Казах в себе си: когато преполових дните си, трябва да вляза в портите на преизподнята; аз съм лишен от остатъка на годините си.

11 Аз казвах: не ще видя Господа, Господа в земята на живите; не ще видя вече човек между живеещите в света;

12 жилището ми се снема от мястото и се отнася от мене като овчарска колиба; трябва да отрежа като тъкач живота си; Той ще ме от основа отреже; денем и нощем чаках, че Ти ще ми пратиш смърт.6

13 Чаках до заранта; като лъв Той съкрушаваше всичките ми кости; ден и нощ чаках, че ще ми пратиш смърт.7

14 Като жерав, като лястовичка издавах звукове, като гълъб тъгувах; очите ми унило гледаха към небето: Господи! утеснен съм; спаси ме.

15 Какво да кажа? Той ми каза, - Той и стори. Тихо ще прекарвам всички години на живота си, помнейки тъгата на душата си.

16 Господи! Тъй живеят, и във всичко това е животът на моя дух; Ти ще ме изцериш, ще ми даруваш живот.

17 Ето, за добро ми беше силната тъга, и Ти избави душата ми от гибелния ров, хвърли зад гърба Си всичките ми грехове.8

18 Защото не преизподнята Тебе слави, не смъртта Тебе възхваля, не слезлите в гроб се уповават на Твоята истина.9

19 Живият, само живият ще Те прослави, както аз сега; баща ще възвести на децата Твоята истина.10

20 Господ ще ме спаси; и ние във всички дни на нашия живот със звуковете на моите струни ще пеем песни в дома Господен."11

21 И рече Исаия: нека донесат пласт от смокини и да наложат с него цирея; и царят ще оздравее.

22 А Езекия рече: какво е личбата, че ще ходя в дома Господен?12


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 20:1, 2 Парал. 32:24

2 Сир. 38:9

3 Мат. 5:48

4 4 Царств. 20:5, Евр. 11:34

5 Сир. 48:26

6 Иов 30:22, 2 Петр. 1:13

7 Иов 4:21

8 Иез. 18:22, Иоан 3:16

9 Пс. 6:6, 113:25, Варух 2:17

10 4 Царств. 20:18

11 Пс. 26:6

12 Ис. 38:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава