Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Исаия - Глава  39

Книга на пророк Исаия - Глава  39

  1 В онова време вавилонският цар Меродах Валадан, син Валаданов, проводи до Езекия писмо и дарове, защото бе чул, че той бил болен и оздравял.1

  2 И зарадва се Езекия на пратениците и им показа своята съкровищница, среброто и златото, благоуханията и драгоценните мазила, цялата си оръжница и всичко, що се намираше в неговата съкровищница, - не остана нищо, което да им не покаже Езекия в дома си и в цялото си владение.2

  3 Тогава дойде пророк Исаия при цар Езекия и му рече: какво казаха тия човеци? и откъде са дошли при тебе? Езекия отговори: от далечна земя са дошли те при мене, от Вавилон.

  4 И попита Исаия: какво видяха те в твоя дом? Езекия отговори: видяха всичко, що има в моя дом; нищо не остана в моята съкровищница, което да им не показах.

  5 И рече Исаия на Езекия: изслушай словото на Господа Саваота:

  6 ето, ще дойдат дни, и всичко, що има в дома ти и що са събрали отците ти до днес, ще бъде отнесено във Вавилон; нищо няма да остане, казва Господ.

  7 И ще вземат от твоите синове, които ще произлязат от тебе, които ти ще родиш, и те ще бъдат скопци в двореца на вавилонския цар.3

  8 И рече Езекия на Исаия: добро е словото Господне, което ти изрече; защото, прибави той, мир и добруване ще има през моите дни.4

Предишна глава Следваща глава

1 4 Царств. 20:12

2 2 Парал. 32:25

3 Дан. 1:3-4

4 4 Царств. 20:19

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава