Книга на пророк Исаия - Глава  4

  1 И в оня ден седем жени ще се хванат за един мъж и ще кажат: свой хляб ще ядем и своя дреха ще носим, стига само да се наричаме с твое име, - снеми от нас позора.1

  2 В оня ден младочката Господня ще се яви в хубост и чест, и плодът на страната - във величие и слава, за оцелелите синове Израилеви.2

  3 Тогава останалите на Сион и оцелелите в Иерусалим - всички, записани като живеещи в Иерусалим, ще се наричат свети,3

  4 кога Господ измие мръсотата на дъщерите сионски и очисти кръвта на Иерусалим из средата му с дух, който съди, и с дух, който пали.4

  5 И ще направи Господ над всяко място на Сион планина и над събранията й денем - облак и дим, а нощем - блясък от пламнал огън; защото над всичко почитано ще има покрив.5

  6 И ще има шатра за сянка денем от пек и за убежище и защита от лошо време и дъжд.6


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 30:23

2 Иер. 23:5, Иоан 1:9

3 Лук. 10:20

4 Иез. 24:6, Иоан 16:8, Еф. 5:26

5 Изх. 13:21, Ис. 10:32, 1 Кор. 10:1

6 Ис. 25:4, Ос. 14:8, Мат. 7:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава