Книга на пророк Исаия - Глава  40

  1 Утешавайте, утешавайте Моя народ, казва вашият Бог;1

  2 говорете на Иерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове.2

  3 Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог;3

  4 всякой дол да се изпълни, и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки;4

  5 и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види (спасението Божие); защото устата Господни изрекоха това.5

  6 Гласът говори: разгласяй! и рече: какво да разгласям? - Всяка плът е трева, и всичката й красота е като полско цвете.6

  7 Тревата изсъхва, цветето увяхва, щом духне върху него духане от Господа: тъй и народът е трева.

  8 Трева изсъхва, цвете увяхва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно.7

  9 Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! възвиси, не бой се, кажи на градовете Иудини: ето вашия Бог!

10 Ето, Господ Бог иде със сила, и мишцата Му - с власт. Ето, наградата Му е с Него, и отплатата Му е пред лицето Му.8

11 Като пастир ще пасе Той своето стадо; агнетата ще взема Той на ръце и ще ги носи на гърдите Си, и ще води дойниците.9

12 Кой е изчерпал водите с шепата си и с педя е измерил небесата, и е вместил в мяра праха земен и претеглил на теглилка планините и на къпони - хълмовете?10

13 Кой е разумял Духа на Господа, и е бил Нему съветник и Го е учил?11

14 С кого се Той съветва, и кой Го вразумява и Го поучава в пътя на правдата, и Го учи на знание и Му посочва пътя на мъдростта?

15 Ето, народите са като капка из ведро и се смятат като прашинка на къпони. Ето, островите Той подига като прашец.12

16 И Ливан не стига за жертвен огън, и животните по него - за всесъжение.

17 Всички народи пред Него са като нищо, - за по-малко от нищо и от празнота ги счита Той.13

18 И тъй, кому ще уподобите Бога? и какво подобие ще Му намерите?14

19 Художник излива идола, и златар го покрива със злато и принажда сребърни верижки.15

20 А който е беден за такъв принос, избира дърво, що не гние, намира се изкусен художник да направи идол, който да стои твърдо.

21 Нима не знаете? нима не сте слушали? нима не ви е говорено отначало? нима не сте разумели това по основите на земята?

22 Той е Оня, Който седи над кръга на земята, и живеещите по нея са като скакалци пред Него; Той е разпрострял небесата като тънко платно и ги е разпънал като шатра за живеене.16

23 Той обръща князете в нищо, съдиите земни прави като нищожни.17

24 Едва посадени, едва посеяни, едва се укоренил в земята стволът им, щом Той духне върху тях, те са изсъхнали, и вихърът ги отниса като плява.

25 Кому прочее ще Ме уподобите и с кого ще Ме сравните? казва Светият.18

26 Подигнете очите си към висините небесни и погледайте, кой ги е сътворил! Кой изчисля броя на воинството им? Той всички тях ги нарича по име: поради голямото могъщество и велика сила у Него нищо не липсва.19

27 А как говориш ти, Иакове, и казваш, Израилю: "пътят ми е скрит от Господа, и делото ми е забравено у моя Бог"?20

28 Нима не знаеш? нима не си слушал, че вечният Господ Бог, Който е сътворил краищата на земята, не се уморява и не изнемогва; Неговият разум е неизследим.21

29 Той дава сила на уморения и дарува якост на изнемощелия.22

30 Уморяват се и момци и ослабват, и млади люде падат,

31 а които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят.23


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 35:4, 52:9, Лук. 2:10

2 Иер. 16:18

3 Мат. 3:3, Марк. 1:3, Лук. 3:4, Иоан 1:23

4 Ис. 42:16, Лук. 18:14

5 Деян. 11:14

6 Иов 14:2, Пс. 102:15, Сир. 14:18, Иак. 1:10, 1 Петр. 1:24

7 Пс. 118:89, Мат. 24:35, 1 Петр. 1:25

8 Ис. 62:11, Иоан 1:27

9 Иез. 34:23, Иоан 10:11

10 Ис. 48:13

11 Прем. 9:13, Сир. 1:6, Рим. 11:34, 1 Кор. 2:14, 2:16

12 Пс. 102:14, Дан. 4:32, Сир. 17:31

13 Пс. 38:6

14 Деян. 17:29

15 Прем. 13:11, 15:9, Ис. 44:12

16 Иер. 10:12

17 Иов 12:21

18 Ис. 40:18

19 Пс. 146:4

20 Иов 34:5, 34:12

21 Ис. 42:5, 54:11

22 Ис. 33:24, 2 Кор. 12:9, Кол. 1:11

23 Иов 29:20, Ис. 41:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава