Книга на пророк Исаия - Глава  41

  1 Млъкнете пред Мене, острови, и нека народите обновят силите си; нека се приближат и кажат: да излезем вкупом на съд.1

  2 Кой въздигна от изток праведника, повика го да следва подире му, предаде му народи и покори царе? Той ги превърна с неговия меч на прах, с неговия лък на плява, от вятър развявана.2

  3 Той ги гони, върви спокойно по път, по който никога не бе ходил с нозете си.

  4 Кой направи и извърши това? Оня, Който отначало извика родовете; Аз, Господ, съм първият, и между последните Аз съм същият.3

  5 Островите видяха и се ужасиха, краищата земни затрепериха. Те се сближиха и събраха;

  6 всякой помага на другаря си и казва на брата си: дръж се!

  7 Ковачът ободрява леяра; който разплесква с чук листовете, ободрява оногова, който кове на наковалня, думайки за спойката: "добра е"; и я заякчава с гвоздеи, за да бъде твърда.4

  8 А ти, ти, Израилю, рабе Мой, Иакове, когото Аз избрах, семе на Авраама, Моя приятел, -5

  9 ти, когото взех от краищата на земята и повиках от краищата й, и ти рекох: ти си Мой раб, Аз те избрах и не ще те отхвърля,

10 не бой се, защото Аз съм с тебе, не се смущавай, защото Аз съм Бог твой; Аз ще те укрепя и ще ти помогна, и ще те поддържа с десницата на Моята правда.6

11 Ето, в стид и срам ще останат всички, които са наежени против тебе, - ще бъдат като нищо и ще погинат, които се с тебе препират.7

12 Ще ги търсиш, и няма да ги намериш, тях, които враждуват против тебе; които се борят с тебе, ще бъдат като нищо, съвършено нищо;

13 защото, Аз съм Господ, Бог твой; държа те за твоята дясна ръка, казвам ти: "не бой се, Аз ти помагам".8

14 Не бой се, червей Иакове, малолюдни Израилю, - Аз ти помагам, казва Господ и твоят Изкупител, Светият Израилев.9

15 Ето, Аз те направих остра диканя, нова, назъбена; ти ще вършееш и стриваш планини, и хълмовете ще направиш като мекина.10

16 Ти ще ги вееш, и вятър ще ги разнесе, и вихър ще ги развее; а ти ще се зарадваш у Господа, ще се хвалиш със Светия Израилев.11

17 Сиромаси и немотни търсят вода, и няма; езикът им пресъхва от жажда: Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя.

18 Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя - водни извори;12

19 ще посадя в пустинята кедър, ситим, мирта и маслина; ще насадя в степите кипарис, явор и бук наедно,13

20 за да видят и познаят, и да разгледат и разберат, че ръката Господня е направила това, и Светият Израилев е сътворил това.14

21 Представете делото си, казва Господ; приведете доказателствата си, казва Царят Иаковов.

22 Нека представят и ни кажат, какво има да стане; нека възвестят нещо, преди да е станало, и ние ще вникнем с ума си и ще узнаем, как се е то свършило, или нека ни предскажат за бъдещето.

23 Кажете, какво има да стане в бъдеще, и ние ще знаем, че вие сте богове, или направете нещо добро, или лошо, за да се почудим и наедно с вас да видим.15

24 Но вие сте нищо, и делото ви е нищожно; гнусота е оня, който ви избира.

25 Аз го въздигнах от север, и той ще дойде; от изгрев-слънце ще призовава името Ми и ще тъпче князете като кал, и ще ги мачка, както грънчар - глина.

26 Кой е възвестил за това отначало, за да знаем, и много по-отрано, за да можем да кажем: "наистина"? Но никой не е казал, никой не е възвестил, никой не е чувал вашите думи.

27 Аз пръв казах на Сион: ето го! и дадох на Иерусалим благовестник.16

28 И тъй, Аз гледах, и нямаше никого, и между тях не се намери съветник, за да мога да ги попитам, и те да отговорят.

29 Ето, те всички са нищо, нищожни са и делата им: вятър и празнота са техните истукани.17


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 1:18, 40:31, Иер. 2:35

2 Деян. 7:4

3 Ис. 43:10, Откр. 1:17, 22:13

4 Иер. 10:4

5 Втор. 7:8, Пс. 134:4, Ис. 44:1, Лук. 1:54, Иак. 2:23

6 Бит. 15:1, Ис. 43:1

7 Изх. 23:22, Иер. 30:16, Зах. 12:3

8 Пс. 72:23

9 Лук. 12:32

10 Мих. 4:13

11 Ос. 4:19

12 Ис. 30:25, Пс. 106:35

13 Ис. 55:13

14 Ис. 44:7

15 Иер. 10:5

16 Мат. 23:34

17 Пс. 95:5, Иер. 10:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава