Книга на пророк Исаия - Глава  43

  1 А сега тъй казва Господ, Който те е сътворил, Иакове, и Който те е устроил, Израилю: не бой се, защото Аз те изкупих, нарекох те по името ти; ти си Мой.1

  2 През води ли ще минаваш, Аз съм с тебе; през реки ли - те няма да те потопят; тръгнеш ли през огън, няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опърли.2

  3 Защото Аз съм Господ, Бог твой, Светият Израилев, твой Спасител; откуп за тебе дадох Египет; Етиопия и Савея дадох за тебе.

  4 Понеже си скъп в очите Ми, многоценен, и Аз те възлюбих, то ще дам други човеци за тебе, и народи - за твоята душа.3

  5 Не бой се, защото Аз съм с тебе; от изток ще приведа твоето племе и от запад ще те събера.4

  6 На севера ще кажа: дай, и на юга: не задържай; води синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми - от краищата земни,

  7 всекиго, който се нарича с Мое име, когото съм сътворил за Моя прослава, образувал и устроил.5

  8 Изведи слепия народ, макар да има очи, и глухия, макар да има уши.6

  9 Нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина!7

10 А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има.8

11 Аз, Аз съм Господ, и няма спасител освен Мене.9

12 Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ;

13 от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това?10

14 Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев: за вас проводих у Вавилон и съкруших всички заворки и халдейци, които се славеха с кораби.

15 Аз съм Господ, ваш Светия, Творец на Израиля, ваш Цар.11

16 Тъй казва Господ, Който отвори в морето път, в буйни води - пътека,12

17 Който изведе колесници и коне, войска и сила; всички легнаха наедно, не станаха; угаснаха, като фитил изтляха.

18 Но вие си не спомняте прежното и за старото не помисляте.13

19 Ето, Аз правя нещо ново; ей-сега ще се яви; нима и това не искате да знаете? ще прокарам път през степи, реки - през пустиня.14

20 Полски зверове ще Ме прославят, чакали и камилски птици, защото ще дам вода в пустини, реки - в сухи степи, за да поя избрания Мой народ.

21 Тоя народ създадох за Себе Си; той ще разглася славата Ми.

22 А ти, Иакове, не си Ме призовавал; ти, Израилю, не си се трудил за Мене.15

23 Не си Ми принасял своите агнета за всесъжение, нито си Ме почитал с жертвите си. Не съм те карал да Ми служиш с хлебни приноси и не съм те отегчавал с тамян.

24 Не си Ми купувал със сребро благовонна тръст, нито си Ме насищал с тлъстина от жертвите си; но с твоите грехове си Ме затруднявал; с твоите беззакония си Ме отегчавал.16

25 Аз, Аз Сам изглаждам твоите престъпления заради Самаго Мене и греховете ти не ще спомена.17

26 Припомни Ми; ще се съдим; говори, за да се оправдаеш.

27 Твоят праотец съгреши, и твоите ходатаи отстъпиха от Мене.

28 Затова предстоятелите на светилището лиших от свещенство, Иакова предадох на заклятие и Израиля - на поругание.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 41:8

2 Пс. 68:2, 90:15, Мат. 8:26

3 Мал. 1:2

4 Зах. 8:11

5 Втор. 28:10, Иер. 14:8, Еф. 1:12

6 Ис. 42:18, Лук. 1:79

7 Ис. 42:9

8 Ис. 41:4

9 Ос. 13:4

10 Иов 9:12, Ис. 14:27

11 Ис. 33:22, 49:7, Ос. 3:5

12 Изх. 14:22

13 Ис. 65:17

14 2 Кор. 5:17, Откр. 21:5

15 Иоан 15:16, 1 Иоан 4:10

16 Ис. 53:12, Лук. 24:27

17 Ис. 44:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава