Книга на пророк Исаия - Глава  45

  1 Тъй казва Господ на Своя помазаник Кира: държа те за дясната ръка, за да ти покоря народи, и ще снема поясите от бедрата на царе, за да ти се врати отварят, и порти не затварят.1

  2 Пред тебе ще вървя, планини ще уравням, медни врати ще разбивам и железни заворки ще троша;

  3 и на тебе ще предам пазените на тъмно съкровища и скрити богатства, за да познаеш, че Аз съм Господ, Който те наричам по име, - Бог Израилев.

  4 Заради Иакова, Моя раб, и Израиля, Моя избраник, Аз те нарекох по име, почетох те, ако и да Ме не познаваше.

  5 Аз съм Господ, и няма друг; няма бог освен Мене; Аз те препасах, ако и да Ме не познаваше,2

  6 за да узнаят от изгрев-слънце и от запад, че няма друг освен Мене; Аз съм Господ, и няма друг.

  7 Аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствие. Аз, Господ, върша всичко това.3

  8 Росете, небеса, отгоре, и облаците да изливат правда; да се разтвори земята и да принася спасение, и да произрастя заедно правда. Аз, Господ, творя това.4

  9 Горко ономува, който се препира със Създателя си. Чиреп от земните чирепи! Ще каже ли глината грънчарю: "какво правиш?" и твоето дело ще каже ли за тебе: "той няма ръце"?5

10 Горко ономува, който казва на баща си: защо си ме на света произвел? а на майка си: защо си ме родила?

11 Тъй казва Господ, Светият на Израиля и негов Създател: ще Ме питате ли за бъдещето на синовете Ми и ще искате ли да Ми се месите в делото на ръцете Ми?

12 Аз създадох земята и сътворих на нея човека; Аз - Моите ръце простряха небесата, и на цялото им воинство Аз дадох закон.6

13 Аз го въздигнах в правда и ще уравня всичките му пътища. Той ще съгради Моя град и ще отпусне пленниците Ми не за откуп, нито за дарове, казва Господ Саваот.7

14 Тъй казва Господ: печалбите на египтяни и търговията на етиопци, и савейци, люде снажни, към тебе ще преминат и твои ще бъдат; ще те последват, във вериги ще дойдат, ще паднат пред тебе ничком и ще те молят, думайки: само ти имаш Бог, и няма друг бог.8

15 Наистина, Ти си Бог съкровен, Бог Израилев, Спасител.

16 Те всички ще бъдат посрамени и постидени; заедно с тях ще отидат със срам и всички, които правят идоли.9

17 А Израил ще бъде спасен с вечно спасение от Господа; вие не ще бъдете посрамени и постидени во веки веков.10

18 Защото тъй казва Господ, Който сътвори небесата, Той, Бог, Който образува земята и Който я създаде; Той я утвърди; не напразно я сътвори; Той я образува за живеене: Аз съм Господ, и няма друг.11

19 Не тайно говорих Аз, не в тъмно място на земята; не казах на Иакововото племе: "напразно Ме дирите". Аз съм Господ, Който изрича правда, Който открива истината.12

20 Съберете се и дойдете, приближете се всички, оцелели от народите. Неразбрани са ония, които носят дървения си идол и се молят на бог, който не спасява.13

21 Обявете и кажете, като се посъветвате помежду си: кой е възвестил това от стари времена, отнапред е казал това? не Аз ли, Господ? и няма друг бог освен Мене, - Бог, праведен и Който да спасява, няма освен Мене.14

22 Към Мене се обърнете, и ще бъдете спасени, всички краища земни, защото Аз съм Бог, и няма друг.

23 Кълна се в Мене Си: от устата Ми излиза правда, дума неизменна, че пред Мене ще се преклони всяко коляно, в Мене ще се кълне всеки език.15

24 Само у Господа, ще казват за Мене, има правда и сила; при Него ще дойдат и ще се засрамят всички, които са враждували против Него.16

25 Чрез Господа ще бъде оправдано и прославено цялото племе Израилево.17


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 36:23, Ис. 44:28

2 Ис. 44:8

3 Бит. 1:3, Ам. 3:6, Мих. 1:12

4 Ис. 61:11, Ос. 10:12

5 Ис. 29:16, Иер. 18:6, Рим. 9:21

6 Ис. 40:28, 42:5, Пс. 32:6

7 Ис. 52:3

8 Изх. 29:46, Ис. 13:3, 18:7

9 Ис. 44:11

10 Иез. 6:9, 39:7

11 Втор. 4:35, Ис. 42:5

12 Иоан 18:20

13 Втор. 32:37, Съд. 10:14, Ис. 46:7

14 Втор. 4:35, 2 Царств. 7:22, Ис. 42:9

15 Рим. 14:11, Фил. 2:10

16 Ис. 65:16

17 Иер. 4:2, 23:6, 2 Кор. 5:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава