Книга на пророк Исаия - Глава  46

  1 Падна Вил, събори се Нево; истуканите им са върху добитък и товарни животни; вашият товар стана бреме за уморените животни.1

  2 Събориха се, паднаха наедно; не можаха да запазят ония, които ги носеха, и сами паднаха в плен.

  3 Послушайте Ме, доме Иаковов и цял остатък от дома Израилев, който съм приел от утроба, които съм носил от майчин скут;

  4 и до ваша старост Аз ще бъда същият, и до ваши седини ще ви нося; Аз ви създадох и ще ви нося, ще ви поддържам и пазя.2

  5 Кому ще Ме уподобите, с кого ще Ме сравните и на кого оприличите, за да си приличаме?3

  6 Изсипват злато из торбичка и претеглят сребро на къпони, па наемат златар, за да направи от него бог; кланят му се и ничком падат пред него;4

  7 дигат го на рамо, носят го и го турят на мястото му; той стои, от мястото си не се мърда; викат му, - той не отговаря, от беда не избавя.5

  8 Спомнете си това и покажете се мъже; вземете това присърце, отстъпници;

  9 спомнете си, що е било по-преди, открай века, защото Аз съм Бог и няма друг бог и няма подобен на Мене.6

10 Аз възвестявам отначало онова, което ще бъде в края, и от старо време онова, което още не е станало; казвам: Моят съвет ще се сбъдне, и всичко, що Ми е угодно, ще сторя.7

11 Аз повиках орела от изток, от далечна страна, изпълнителя на Моето определение. Аз казах - и ще изпълня това; предначертах - и ще го сторя.8

12 Послушайте Ме, жестокосърдни, вие, които сте далеч от правдата:

13 приближих Моята правда, - тя не е далеч, и спасението Ми не ще се забави; и ще дам на Сион спасение, на Израиля - Своята слава.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 50:2

2 Пс. 70:9, 18

3 Ис. 40:18, 41:7

4 Съд. 17:4

5 Иер. 10:5, Варух 4:7

6 Втор. 32:39

7 Пс. 32:11, Евр. 6:17

8 Пс. 32:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава