Книга на пророк Исаия - Глава  48

  1 Слушайте това, доме Иаковов, вие, които се наричате с името на Израиля и които сте произлезли от източника Иудин, които се кълнете в име Господне и изповядвате Бога Израилев, ако и не по истина и не по правда.1

  2 Защото те се наричат произлизащи от светия град и се осланят на Бога Израилев; Господ Саваот е името Му.2

  3 Предишното Аз отрано обаждах; из устата Ми излизаше то, и Аз го възвестявах и внезапно вършех, - и всичко се сбъдваше.

  4 Аз знаех, че ти си упорит и че в твоята шия има железни жили, и лобът ти е меден;3

  5 затова ти и обаждах отрано, преди това да се е случило, и предвестявах ти, за да не кажеш: "моят идол направи това, и моят истукан и моят излян образ заповяда това да стане".

  6 Ти си слушал - погледни всичко това! И нима не ще признаете това? А сега ти възвестявам нещо ново и съкровено, което ти не си знаел.

  7 То се извърши сега, а не отдавна и не преди ден, и ти не си слушал за него, за да не кажеш: "ето! аз знаех това".

  8 Ти не си и слушал, нито си знаел за това, и ухото ти по-напред не беше отворено; защото Аз знаех, че ти ще постъпиш вероломно, и от самата майчина утроба си наречен отстъпник.4

  9 Заради името Си отлагах Своя гняв и заради славата Си се сдържах да те не изтребя.5

10 Ето, разтопих те, но не като сребро; изпитах те в горнилото на страданията.6

11 Заради Себе Си, заради Самаго Себе Си върша това, - защото, какво похулване би било за името Ми! Славата Си не ще дам другиму.7

12 Чуй Ме, Иакове и Израилю, повикан от Мене: Аз съм същият, Аз съм първият и Аз - последният.8

13 Моята ръка основа земята, и Моята десница разпростря небесата; ще ги призова, - и те ще застанат наедно.9

14 Съберете се всички и слушайте: кой измежду тях е предсказал това? Господ го възлюби, и той ще изпълни волята Му над Вавилон и ще яви мишцата Му над халдейци.

15 Аз, Аз казах, и го повиках; Аз го доведох, и пътят му ще бъде благополучен.

16 Пристъпете към Мене, слушайте това: Аз и отначало съм говорил не тайно; от онова време, откак това става, Аз бях там; и сега Ме проводи Господ Бог и Неговият Дух.10

17 Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев: Аз съм Господ, Бог твой, Който те учи на полезно, Който те води по оня път, по който трябва да ходиш.11

18 О, ако да беше се вслушвал в Моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река, и твоята правда - като морски вълни.12

19 И твоето семе щеше да бъде като пясъка, и ония, които произлизат от бедрата ти, - като песъчинките: не щеше да се изглади, не щеше да се изтреби името му пред Мене.

20 Излизайте от Вавилон, бягайте от халдейци, с радостен глас разгласяйте и проповядвайте това, разпространявайте тая вест до край-земя; казвайте: "Господ изкупи Своя раб Иакова".13

21 И не жадуват те в пустините, през които ги води: Той им изтача вода от камък; разсича скала, - и леят се води.14

22 А за нечестивците няма мира, казва Господ.15


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 4:2

2 Иер. 25:29, Дан. 9:18, Тит 1:16

3 2 Парал. 30:8, Иер. 5:3, Иез. 2:4, 3:7

4 Пс. 57:5, Зах. 7:12

5 Числ. 14:8, Пс. 105:45

6 Зах. 13:9, Мал. 3:3, 1 Петр. 1:7

7 Ис. 42:8

8 Ис. 41:4, 44:6

9 Пс. 101:26, Ис. 40:28, Рим. 4:17

10 Втор. 30:11, Иоан 1:2, 15:26

11 Ис. 45:19

12 Втор. 5:29, Пс. 80:15, Ис. 66:12

13 Иер. 50:8, Откр. 18:4

14 Изх. 17:6, Числ. 20:10-11, Пс. 77:15, 104:41, Прем. 11:4, 1 Кор. 10:4

15 Ис. 57:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава