Книга на пророк Исаия - Глава  49

  1 Слушайте Ме, острови, и внимавайте, народи далечни: Господ Ме повика още от утроба, от майчина Ми утроба нарече името Ми;1

  2 и направи устата Ми като остър меч; със сянката на ръката Си Ме покриваше и Ме направи изострена стрела; в Своя колчан Ме пазеше;2

  3 и Ми каза: Ти си Мой раб, Израилю, - в Тебе ще се прославя.3

  4 Аз пък казах: напразно съм се трудил за нищо и напусто съм изтощавал силата Си. Но правото Ми е у Господа, и наградата Ми - у Моя Бог.

  5 И сега казва Господ, Който още от утроба Ме направи Свой раб, за да обърна към Него Иакова, и да се събере при Него Израил; Аз съм почетен в очите на Господа, и Бог Мой е Моя сила.

  6 И Той рече: малко е, че Ти ще Ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Иаковови и да се възвърнат остатъците Израилеви, но Аз ще Те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища.4

  7 Тъй казва Господ, Изкупителят на Израиля, Светият негов, на презирания от всички, на укорявания от народа, на Раба на властителите: царе ще Те видят - и ще станат; князе ще се поклонят заради Господа, Който е верен, заради Светия Израилев, Който Те е избрал.5

  8 Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия,6

  9 да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще бъдат техните пасища;7

10 не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце; защото Оня, Който ги милува, ще ги води и ще ги заведе при извори водни.8

11 И всички Мои планини ще направят друмове, и Моите пътища ще бъдат издигнати.9

12 Ето, едни ще дойдат отдалеч; и ето - едни от север и от морето, а други - от земя Синим.

13 Радвайте се, небеса, и весели се, земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши Своя народ и помилува Своите страдалци.10

14 А Сион казваше: остави ме Господ и Бог мой ме забрави!11

15 Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя.12

16 Ето, на Своите длани съм те начертал; твоите стени са винаги отпреде Ми.13

17 Твоите синове ще побързат към тебе, а твоите разорители и опустошители ще си идат от тебе.

18 Дигни очи и погледни наоколо, - те всички се събират, идат към тебе. Жив съм Аз! - казва Господ, - с всички тях ще се облечеш като с накит и ще се премениш с тях като невеста.14

19 Защото твоите развалини, твоите пустини и твоята разорена земя сега ще бъдат твърде тесни за жителите, и ония, които те поглъщаха, ще си отидат от тебе.

20 Децата, които ще имаш, след като си изгубила напрежните, ще ти говорят гласно: "тясно е мястото за мене; отстъпи ми, за да мога да живея".

21 И ти ще кажеш в сърце си: кой ми ги роди? - аз бях бездетна и безплодна, откарана в плен и отдалечена; прочее, кой ги отхрани? - ето, аз си оставах сама; а те де бяха?15

22 Тъй казва Господ Бог: ето, ще дигна ръката Си към народите, и ще издигна знамето Си пред племената, - и ще донесат синовете ти на ръце и дъщерите ти - на рамене.16

23 И царе ще бъдат твои хранители, и техните царици ще бъдат твои кърмачки; с лице доземи ще ти се кланят и ще лижат праха от нозете ти, и ще узнаеш, че Аз съм Господ, че ония, които се надяват на Мене, няма да се посрамят.17

24 Може ли да се отнеме плячка от силен, и могат ли да се отнемат пленници от победител?18

25 Да! тъй казва Господ: и пленените от силния ще бъдат отнети, и плячката на тирана ще бъде отървана; защото Аз ще се боря с твоите противници, и ще избавя твоите синове;19

26 и ще нахраня твоите притеснители със собствената им плът, и те ще бъдат упоени от своята кръв като от ново вино; и всяка плът ще узнае, че Аз съм Господ, твой Спасител и твой Изкупител, Силният Иаковов.20


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 45:3-4, Иер. 1:5, Мат. 1:21

2 Евр. 4:12, Откр. 1:16, Ис. 51:16

3 Мат. 12:18, Иоан 17:4

4 Ис. 42:6, Деян. 13:47

5 Ис. 53:3

6 2 Кор. 6:2

7 Ис. 61:1

8 Откр. 7:16

9 Ис. 62:10

10 Пс. 95:11, Ис. 52:9, Откр. 12:12

11 Иер. 31:20

12 Мат. 7:11, Лук. 15:20, Иоан 14:18

13 Пс. 50:20

14 Ис. 56:7, 60:4

15 Ис. 60:4

16 Ис. 66:12, 66:20, Лук. 18:15, 18:17

17 Ис. 60:16

18 Мат. 12:29

19 Ис. 49:9, Лев. 11:22

20 Иез. 7:27, 21:5, Откр. 16:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава