Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Исаия - Глава  50

Книга на пророк Исаия - Глава  50

  1 Тъй казва Господ: де е разводното писмо на майка ви, с което я напуснах? или на кого от Моите заемодавци ви продадох? Ето, вие сте продадени заради греховете си, и заради вашите престъпления майка ви е напусната.

  2 Защо, когато дохождах, никого нямаше, и когато виках, никой не отговаряше? Нима ръката Ми се е скратила, та не може да избавя, или нямам сила да спасявам? Ето, със заплахата Си море пресушавам, превръщам реки в пустиня; рибите в тях гният от липса на вода и умират от жажда.1

  3 Аз обличам небесата с мрак и вретище правя тям за покров.2

  4 Господ Бог Ми даде език на мъдри, за да мога с думи да подкрепя изнемогващия: всяка заран Той пробужда, пробужда ухото Ми, за да слушам като ония, които се учат.3

  5 Господ Бог Ми отвори ухото, и Аз се не възпротивих, не отстъпих назад.4

  6 Гърба Си подложих на биещите, и страните Си - на удрящите; лицето Си не скривах от поругание и заплюване.5

  7 И Господ Бог Ми помага; затова не се срамувам, затова държа лицето Си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен.

  8 Близо е Оня, Който Ме оправдава: кой иска да се надваря с Мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с Мене? Нека пристъпи към Мене.6

  9 Ето, Господ Бог Ми помага: кой ще Ме осъди? Ето, те всички като дреха ще овехтеят; молец ще ги изяде.7

10 Кой от вас се бои от Господа, слуша гласа на Неговия Раб? Който ходи в мрак, без светлина, да се уповава на името Господне и да се осланя на своя Бог.8

11 Ето, всички вие, които палите огън, които сте въоръжени със запалени стрели, - идете в пламъка на вашия огън и на стрелите, които сте нажежили! Това ще ви бъде от Моята ръка: в мъчение ще умрете.

Предишна глава Следваща глава

1 Числ. 11:23, Ис. 59:1, 65:2, Наум 1:4

2 Откр. 6:14

3 Мат. 7:29, Марк. 1:22

4 Иоан 15:10

5 Мат. 26:67

6 Рим. 8:33

7 Пс. 101:27, Ис. 51:8, Рим. 8:24

8 Пс. 111:4, Ис. 49:23

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава