Книга на пророк Исаия - Глава  52

  1 Дигни се, дигни, облечи се в силата си, Сионе! Облечи се в дрехите на величието си, Иерусалиме, светий граде! защото отсега няма вече да влиза в тебе необрязан и нечист.1

  2 Отърси от себе си праха; стани, пленений Иерусалиме! Снеми веригите от врата си, пленена дъще Сионова!

  3 защото тъй казва Господ: за нищо бяхте продадени, и без сребро ще бъдете откупени;2

  4 и още тъй казва Господ Бог: народът Ми ходи по-преди в Египет, за да поживее там, и Асур го притесняваше без причина.3

  5 И сега какво имам тука? казва Господ, - народът Ми е взет даром, владетелите им беснеят, казва Господ, и постоянно, всеки ден, името Ми се хули.4

  6 Затова Моят народ ще узнае името Ми; затова ще узнае в оня ден, че Аз съм Същият, Който казва: ето Ме!

  7 Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори Сиону: "Бог твой се възцари!"5

  8 Ето гласа на твоите стражи! Те издигнаха глас, и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион.6

  9 Тържествувайте, пейте наедно, развалини Иерусалимски, защото Господ утеши народа Си - изкупи Иерусалим.7

10 Възпретна Господ светата Си мишца пред очите на всички народи, - и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.8

11 Идете си, идете си, излезте оттам: не се допирайте до нечисто; излезте из средата му, очистете се, вие, които носите съдовете Господни!9

12 защото не ще излезете набързо и не ще побегнете; защото пред вас ще тръгне Господ, и Бог Израилев ще бъде отзаде ви стража.10

13 Ето, Моят Раб ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси и възвеличи.11

14 Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на Него - толкоз ликът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек, и видът Му - повече, отколкото на синовете човешки, -12

15 така Той ще смае много народи; царе ще затворят пред Него устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено, и ще узнаят, каквото не са слушали.13


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 60:1, Деян. 7:51, Откр. 21:27

2 1 Петр. 1:18-19

3 Бит. 46:6

4 Иез. 36:20, Рим. 2:24

5 Пс. 67:12, Наум 1:15, Рим. 10:15

6 Иез. 3:17

7 Ис. 40:1

8 Пс. 97:2-3

9 2 Кор. 6:17, Откр. 6:17, Откр. 18:4

10 Изх. 12:33

11 Зах. 3:8, Мат. 12:18, Фил. 2:9

12 Ис. 8:14, Лук. 2:34

13 Рим. 15:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава