Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Исаия - Глава  54

Книга на пророк Исаия - Глава  54

  1 Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж, казва Господ.1

  2 Разшири мястото на шатрата си, разпусни покривите на жилищата си; недей се стеснява, - продължи въжата си и заякчи колците си;

  3 защото ти ще се разпростреш надясно и наляво, и потомството ти ще завладее народи и ще насели опустошените градове.2

  4 Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена; не се смущавай, защото няма да бъдеш поругана: ще забравиш посрамата на младостта си и няма вече да си спомняш безчестието на вдовството си.3

  5 Защото твоят Творец е твой съпруг; Господ Саваот е името Му, и твой изкупител е Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цяла земя.4

  6 Защото Господ те вика като жена, напусната и скърбяща духом, и като жена на младини, която е била отхвърлена, казва Бог твой.5

  7 За малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера.6

  8 В пламъка на гнева скрих от тебе лицето Си за кратко време, но с вечна милост ще те помилувам, казва твоят Изкупител Господ.7

  9 Защото това за Мене е като водите Ноеви; както се заклех, че водите Ноеви няма вече да дойдат на земята, тъй се заклех да ти се не гневя, нито да те укорявам.8

10 Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но Моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на Моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ.9

11 Горкана, подхвърлена от буря, безутешница! Ето, Аз ще положа твоите камъни върху рубин и ще направя твоите основи от сапфири;

12 и ще направя твоите прозорци от рубини и твоите порти - от бисер, а цялата ти ограда - от драгоценни камъни.10

13 И всички твои синове ще бъдат научени от Господа, и голям мир ще има между синовете ти.11

14 Ти ще се утвърдиш с правда, далеч ще бъдеш от угнетение, понеже няма за какво да се боиш, далеч и от ужас, понеже той няма да се приближи до тебе.

15 Ето, ще се въоръжат против тебе, но това не е от Мене; който и да се въоръжи против тебе, ще падне.

16 Ето, Аз създадох ковача, който раздухва въглищата в огъня и произвежда сечиво за твоята работа, - и Аз създавам губител, който да изтребва.

17 Ни едно оръдие, направено против тебе, не ще има успех; и всеки език, който би се борил с тебе на съд, - ти ще обвиниш. Това е наследието на рабите Господни, тяхното оправдание от Мене, казва Господ.12

Предишна глава Следваща глава

1 Лук. 23:29, Гал. 4:27

2 Бит. 9:27

3 Зах. 8:15

4 Лук. 1:31-32

5 Ис. 62:4

6 Прем. 3:5

7 Ис. 26:20

8 Бит. 9:11

9 Иер. 31:31, Иез. 34:25, Ав. 3:6

10 Откр. 21:12

11 Иер. 31:34, Иоан 6:45, Рим. 5:1, Евр. 8:11

12 Лук. 21:15, Деян. 6:10

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава