Книга на пророк Исаия - Глава  55

  1 Вие, които жадувате! дойдете всички при водите; дори и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте и яжте; дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без плата.1

  2 Защо да давате сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си - за онова, що не насища? Послушайте Ме внимателно и яжте, що е добро, и душата ви да се наслади с тлъстина.2

  3 Приклонете ухо и дойдете при Мене: послушайте, и душата ви ще бъде жива, - и ще ви дам завет вечен, неизменните милости, обещани Давиду.3

  4 Ето, Него дадох свидетел за народите, вожд и наставник на народите.4

  5 Ето, ти ще призовеш народ, който не си познавал, и народите, които не са те познавали, ще побързат при тебе, заради Господа, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото Той те прослави.5

  6 Търсете Господа, когато може да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо.6

  7 Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконникът - помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог, - и Той ще го помилува, защото е многомилостив.7

  8 Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са Мои пътища, казва Господ.8

  9 Но както небето е по-високо от земята, тъй Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите Ми - по-високо от вашите мисли.

10 Както дъждът и снегът пада от небето и там се не връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, за да дава семе ономува, който сее, и хляб ономува, който яде, -9

11 тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, се не връща към Мене празно, а изпълнява, що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил.10

12 И тъй, вие ще излезете с веселие и ще бъдете изпроводени с мир; планини и хълмове ще пеят песен пред вас, и всички дървета в полето ще ви ръкопляскат.

13 Вместо трън ще израсте кипарис; вместо коприва ще израсте мирта; и това ще бъде за слава Господу, за личба вечна, несъкрушима.11


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 7:37

2 Мал. 4:2

3 2 Царств. 7:12, Деян. 13:34

4 Втор. 18:15

5 Деян. 13:46

6 Ис. 45:19, Иер. 29:13, Ос. 10:12

7 Иез. 18:23

8 1 Кор. 3:19

9 Втор. 32:2

10 2 Тим. 2:9

11 Ис. 41:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава