Книга на пророк Исаия - Глава  56

  1 Тъй казва Господ: пазете правосъдие и вършете правда; защото е близко Моето спасение и откровението на Моята правда.1

  2 Блажен е мъжът, който върши това, и синът човешки, който се здраво придържа о това, който пази съботата да я не оскверни и варди ръката си, да не върши никакво зло.

  3 Синът на другоплеменника, който се е присъединил към Господа, да не казва: "Господ съвсем ме отдели от Своя народ", и скопецът да не казва: "ето, аз съм сухо дърво".2

  4 Защото тъй казва Господ за скопците: които пазят Моите съботи и избират, що е Мене угодно, и здраво се придържат о завета Ми, -3

  5 тям ще дам в дома Си и в стените Си място и име по-добро, нежели на синовете и дъщерите: ще им дам вечно име, което няма да бъде изтребено.4

  6 И синовете на другоплеменниците, които са се присъединили към Господа, за да Му служат и да обичат името на Господа, да бъдат Негови раби - всички, които пазят съботата, да я не осквернят и здраво се придържат о завета Ми,5

  7 Аз ще заведа на светата Си планина и ще ги възрадвам в Моя дом за молитва: всесъженията им и жертвите им ще бъдат благоприятни върху Моя жертвеник, защото Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.6

  8 Господ Бог, Който събира пръснатите израилтяни, казва: към събраните у Израиля ще събирам и други.7

  9 Дойдете да ядете вие, всички зверове полски, всички зверове горски!8

10 Стражите им са всички слепи и неразбрани: те всички са неми псета, които не могат да лаят, които лежешком бълнуват, които обичат да спят.9

11 И това са псета с жадна душа, които не знаят ситост; и това са пастири неразумни: всички, от първи до последни, гледат своя път, своята печалба;10

12 дойдете, казват, ще доставя вино, и ще се напием със сикер; и утре ще бъде същото, каквото днес, дори и повече.11


Предишна глава Следваща глава


1 Прем. 1:1

2 Втор. 23:3, Еф. 2:19

3 Ис. 58:13

4 Иоан 1:12, 1 Иоан 3:2, Откр. 2:17

5 Ис. 60:10, Иез. 47:22, Деян. 10:35

6 Ис. 2:2, Мат. 21:13, Марк. 11:17, Лук. 19:46

7 Иоан 10:16, Еф. 2:13

8 Иер. 7:33

9 Лук. 6:39, Откр. 22:15, 2 Петр. 2:13

10 Иер. 6:13, 8:10

11 Прем. 2:6, Ис. 22:13, 1 Кор. 15:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава