Книга на пророк Исаия - Глава  57

  1 Праведник умира, и никой не взима това присърце; и благочестиви мъже се грабват от земята, и никой не помисля, че праведникът се от зло изтръгва.1

  2 Той отива в мир; които ходят по правия път, ще почиват на леглата си.2

  3 Но приближете се тука вие, синове на магьосница, семе на прелюбодеец и на блудница!3

  4 Над кого се глумите? Против кого разтваряте уста, изплезвате език? Не сте ли деца на престъпление, семе на лъжа,4

  5 които сте разпалвани от похот към идоли под всяко клонесто дърво, които колите деца край потоци, между скални пукнатини?5

  6 В гладките камъни на потоците е твоят дял; те, те са твой жребий; тям правиш ти възлияние и принасяш жертви: мога ли Аз да бъда от това доволен?

  7 На висока и величава планина туряш леглото си, и там възлизаш да принасяш жертва.6

  8 Зад вратата, както и зад спонците, туряш твоите спомени: защото, като се отвърнеш от Мене, ти се разголваш и възлизаш; разширяваш леглото си и се уговаряш с ония от тях, с които обичаш да лежиш, - оглеждаш мястото.

  9 Ти си ходила и при царя с благовонна маст и си умножавала твоите мазила, и далеч си пращала своите пратеници и си се унижавала до преизподнята.7

10 От дългия си път ти си се уморявала, но не си казвала: "надеждата е изгубена!" Все още си намирала живост в ръката си, и затова не си усещала ослабване.

11 А от кого се ти изплаши и устраши, та стана невярна и престана да Ме помниш и пазиш в сърцето си? Не е ли затова, че Аз мълчах, и при това дълго, та ти престана да се боиш от Мене?8

12 Ще покажа твоята правда и твоите дела, и те не ще бъдат теб в полза.9

13 Кога повикаш, ще те избави ли твоята сбирщина? - тях всички вятър ще унесе, духване ще развее; а който се Мене надява, ще наследи земята и ще владее светата Моя планина.10

14 И рече: равнете, равнете, изравнете пътя, дигайте пречките от пътя на Моя народ.11

15 Защото тъй казва Високият и Превъзвишеният, вечно Живеещият, - Светий е Неговото име: Аз живея в небесната височина и в светилището, също и със съкрушените и смирените духом, за да оживявам духа на смирените и да оживявам сърцата на съкрушените.12

16 Защото няма вечно да водя тъжба, нито докрай да се гневя; инак, ще изнемогне пред Мене всеки дух и всяко дихание, което съм сътворил.13

17 Заради греха му користолюбие Аз се гневих и го поразявах, скривах лице и негодувах; но той, като се отвърна, отиде по пътя на сърцето си.

18 Видях пътищата му, и ще го изцеля, и ще го водя и ще утешавам него и ония, които го жалят.14

19 Аз ще изпълня словото: мир, мир на далечен и на ближен, казва Господ, и ще го изцеля.15

20 А нечестивците са като развълнувано море, което не може да се уталожи, и чиито води изхвърлят тиня и кал.

21 Мир няма за нечестивците, казва Бог мой.16


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 11:2, Мих. 7:2

2 Прем. 4:7

3 Мат. 12:39

4 Рим. 9:6

5 4 Царств. 16:4, Иер. 2:20

6 Иез. 18:6

7 Ос. 12:1

8 Пс. 49:21, Ис. 42:14

9 Ис. 64:6

10 Пс. 14:1, Ис. 28:16

11 Ис. 62:10

12 Пс. 137:6, Ис. 66:2

13 Пс. 102:9, Соф. 3:9, Мих. 7:18

14 Втор. 32:39

15 Ис. 52:7, Рим. 5:1

16 Ис. 48:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава