Книга на пророк Исаия - Глава  6

  1 В годината, когато умря цар Озия, аз видях Господа, седнал на престол висок и издигнат, и полите на одеждите Му пълнеха целия храм.1

  2 Около Него стояха серафими; всякой от тях имаше по шест крила: с две всеки закриваше лицето си, и с две закриваше нозете си, и с две летеше.2

  3 И викаха един към други и думаха: свет, свет, свет е Господ Саваот! цяла земя е пълна с Неговата слава!3

  4 И разклати се горнището на вратите от гласа на викащите, и домът се напълни с дим.4

  5 И казах: горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ също с нечисти уста, - и очите ми видяха Царя, Господа Саваота.5

  6 Тогава прилетя до мене един от серафимите с разпален в ръка въглен, що бе взел с клещи от жертвеника,6

  7 докосна се до устата ми и рече: ето, това се докосна до устата ти - и твоето беззаконие се отне от тебе, грехът ти се очисти.7

  8 И чух гласа на Господа, Който казваше: кого да проводя? и кой ще отиде заради Нас? И аз казах: ето ме, проводи мене.8

  9 Тогава Той рече: иди и кажи на тоя народ: с уши ще чуете, и не ще разумеете, и с очи ще гледате - и не ще видите.9

10 Защото сърцето на тоя народ е закоравяло, и с уши тежко слушат и затворили са очите си, да не би с очи да видят, с уши да чуят и със сърце да разберат, та да се обърнат, за да ги изцеря.

11 И казах: за дълго ли, Господи? Той рече: докле запустеят градовете и останат без жители, и къщите без люде, и докле тая земя съвсем запустее.10

12 И Господ ще отдалечи людете, и голяма пустош ще бъде на тая земя.

13 И ако още остане десета част на нея и се възвърне, и тя пак ще бъде разорена; но както от теревинт и дъб, кога са и отсечени, остава коренът им, тъй светото семе ще бъде неин корен.11


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 24:20, 2 Парал. 26:23, Иоан 12:41

2 Дан. 7:9-10

3 Лук. 1:49, Откр. 3:7, 4:8

4 Иез. 10:4

5 Изх. 30:20, Втор. 5:25, Съд. 13:22

6 Евр. 13:10

7 Иер. 1:9, Дан. 10:16

8 1 Тим. 3:1

9 Иер. 5:21, Мат. 13:14, Марк. 4:12, Лук. 8:10, Иоан 12:14, Деян. 28:26, Рим. 11:8

10 2 Парал. 33:11

11 Ис. 53:10, Ос. 2:23, Зах. 8:12, 13:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава