Книга на пророк Исаия - Глава  62

  1 Няма да млъкна заради Сион, нито ще се успокоя заради Иерусалим, докле правдата му не изгрее като светлина, и спасението му - като запалено светило.1

  2 И народите ще видят твоята правда, и всички царе - твоята слава, и ще те назоват с ново име, което устата Господни ще нарекат.2

  3 И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня и царска корона - върху дланта на твоя Бог.

  4 Няма вече да те наричат "изоставен", нито земята ти вече ще наричат "пустиня", но ще те наричат "Мое благоволение към него", а земята ти "омъжена", защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава.3

  5 Както момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Бог твой.4

  6 На стените ти, Иерусалиме, поставих стражи, които няма да млъкнат ни денем, ни нощем. О, вие, които напомняте за Господа, не млъквайте!5

  7 Не млъквайте пред Него, докле Той не възстанови и докле не направи Иерусалим слава на земята.6

  8 Господ се закле в десницата Си и в яката Си мишца: няма вече да дам твоето жито за храна на враговете ти, и синове на чужденци няма да пият виното ти, за което си се трудил;7

  9 но събирачите му ще го ядат и ще славят Господа, и берачите на гроздето ще пият виното му в дворите на Моето светилище.8

10 Минавайте, минавайте през портите, приготвяйте път за народа! Равнете, равнете пътя, обирайте камъните, дигнете знаме за народите!9

11 Ето, Господ обявява до край-земя: кажете на дъщерята Сионова: твоят Спасител иде; наградата Му е с Него, и отплатата Му - пред Него.10

12 И ще ги нарекат свет народ, изкупен от Господа, а тебе ще нарекат търсен, град неизоставен.11


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 42:14, 61:11, 64:12

2 Ис. 56:5, 65:15, Откр. 2:17

3 Ос. 1:10, 1 Петр. 2:10

4 Марк. 2:19, Соф. 3:17

5 Ис. 41:27, Иер. 16:17

6 Пс. 101:15

7 Ис. 54:9, 65:21, Ам. 9:13

8 Ис. 41:16

9 Ис. 57:14

10 Ис. 40:10, Зах. 9:9, Мат. 21:5, Иоан 12:15

11 Ис. 51:11, 62:4, Дан. 7:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава