Книга на пророк Исаия - Глава  63

  1 Кой е Тоя, Който иде от Едом, в червени одежди от Восор, Който е тъй величествен в облеклото Си, Който пристъпя в пълната Си сила? - "Аз съм, Който изричам правда и съм силен да спасявам."1

  2 - Защо Твоето облекло е червено, и Твоите одежди - като на оногова, който е жлеб тъпкал?2

  3 - "Аз тъпках жлеба Сам, и никой от народите не беше с Мене; Аз ги тъпках в гнева Си и ги газих в яростта Си; кръвта им пръскаше дрехите Ми, и Аз опетних цялото Си облекло;3

  4 защото денят за отмъщение е в сърцето Ми, и годината на изкупените от Мене настана.4

  5 Аз гледах, - и нямаше помощник; чудих се, че нямаше, кой да подкрепи; но Моята мишца Ми помогна, и Моята ярост - тя Ме подкрепи;5

  6 и в гнева Си стъпках народите, съкруших ги в яростта Си и излях наземи кръвта им."6

  7 Ще спомня милостите Господни и славата Господня за всичко, що Господ ни е дарувал, и великата Негова благост към дома Израилев, която му Той оказа по Своето милосърдие и по многото Си щедрости.

  8 Той каза: "наистина, те са Мой народ, деца, които няма да слъжат", - и Той биде за тях Спасител.

  9 Във всяка тяхна скръб Той ги не оставяше, и Ангелът на лицето Му ги спасяваше; по любовта Си и по благосърдието Си Той ги изкупи, взе и ги носи през всички древни дни.7

10 Но те се възбунтуваха и огорчиха Светия Негов Дух; затова Той им стана неприятел: Сам воюва против тях.8

11 Тогава народът Му си спомни древните дни, дните Моисееви: де е Оня, Който ги изведе от морето с пастира на Своите овци? Де е Оня, Който вложи в сърцето му Светия Свой Дух,9

12 Който води Моисея за дясна ръка с величествената Си мишца, раздели пред тях водите, за да Си създаде вечно име;10

13 Който ги води през бездни, като кон по степи, и те се не препъваха?11

14 Както стадо слиза в долина, - Дух Господен ги води към покой. Тъй води Ти народа Си, за да Си създадеш славно име.12

15 Назърни от небесата и погледай от жилището на Твоята светиня и на Твоята слава: де е Твоята ревност и Твоята мощ? Голямото Твое милосърдие и Твоите към мене милости са спрени.13

16 Само Ти си наш Отец; защото Авраам не ни познава, нито Израил ни признава за свои; Ти, Господи, си наш Отец, отвека Твоето име е: "Изкупител наш".14

17 Защо, Господи, си допуснал да се отбием от Твоите пътища, да се ожесточи сърцето ни, за да Ти се не боим? Обърни се заради Твоите раби, заради колената на Твоето наследие.15

18 Кратко време владя над него народът на Твоята светиня: враговете ни потъпкаха Твоето светилище.16

19 Ние станахме такива, над които Ти като че никога не си владял, и над които името Ти не се е именувало.17


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 34:6

2 Откр. 19:13

3 Ис. 43:25, Плач Иер. 1:15, Иоан 13:33

4 Ис. 34:8, 61:2

5 Пс. 97:1, Ис. 59:16

6 Ис. 49:26

7 Втор. 7:7-8, 32:11-12, Изх. 19:4

8 Числ. 14:11, Пс. 77:57

9 Изх. 14:30

10 Изх. 14:21, 14:17

11 Прем. 19:9

12 Пс. 105:8

13 Втор. 26:15, Варух 2:16

14 Ис. 64:8

15 Втор. 32:9, Рим. 11:7, 2 Кор. 3:14

16 Пс. 73:3

17 Ис. 64:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава