Книга на пророк Исаия - Глава  65

  1 Аз се открих на ония, които не питаха за Мене; намериха Ме ония, които Ме не дириха: "ето Ме, ето Ме!" казвах на народ, който се не наричаше с Мое име.1

  2 Весден простирах ръце Си към непокорния народ, който ходеше в недобър път, по своите помисли, -2

  3 към народ, който постоянно Ме оскърбява в лицето, принася жертви в дъбравите и пали тамян на чирепи,3

  4 седи в гробове и нощува в пещери; яде свинско месо, и в съдовете му има гнусно вариво;4

  5 който казва: "спри се, не се доближавай до мене, защото съм свет за тебе". Те са дим за обонянието Ми, - огън, който гори всеки ден.5

  6 Ето какво е написано пред лицето Ми: няма да премълча, но ще отплатя, ще отплатя в пазвата им6

  7 за техните беззакония, казва Господ, и заедно за беззаконията на бащите им, които кадяха тамян по планини, и по хълмове Ме хулеха, - и ще отмеря в пазвите им за техните прежни деяния.7

  8 Тъй казва Господ: кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благословение; същото ще направя и за Моите раби, та всички да не погубя.8

  9 И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда - наследник на Моите планини, и това ще наследят Моите избрани, и там ще живеят рабите Ми.

10 И Сарон ще бъде пасбище за овци, и долина Ахор - пладнище за говедата на Моя народ, който Ме подири.9

11 А вас, които оставихте Господа, забравихте Моята света планина, готвите трапеза за Гада10 и разтваряте пълна чаша за Мени11, -12

12 вас обричам на меч, всички ще се наведете за клане, защото виках - и не отговаряхте, говорих - и не слушахте, но вършихте зло пред очите Ми и избирахте онова, каквото Ми беше неугодно.13

13 Затова тъй казва Господ Бог: ето, рабите Ми ще ядат, а вие ще гладувате; рабите Ми ще пият, а вие ще се мъчите от жажда;14

14 рабите Ми ще се веселят, а вие ще бъдете в срам; рабите Ми ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна скръб и ще ридаете от съкрушен дух.

15 И ще оставите името си на Моите избрани за проклятие; и тебе ще убие Господ Бог, а рабите Си ще назове с друго име,15

16 с което, който се благославя на земята, ще се благославя с Бога на истината; и който се кълне на земята, ще се кълне в Бога на истината, - защото предишните скърби ще бъдат забравени и скрити от Моите очи.16

17 Защото ето, Аз творя ново небе и нова земя и предишните няма вече да се споменуват, нито наум ще дойдат.17

18 А вие ще се веселите и ще се радвате вовеки за това, което Аз творя; защото ето, творя Иерусалим за веселие, и народа му - за радост.18

19 И ще се радвам за Иерусалим и ще се веселя за Моя народ; и няма вече да се чува в него глас от плач и глас от писък.19

20 Там няма да има вече малолетен и старец, който да не достига пълните си дни; защото стогодишник ще умира като момче, но стогодишен грешник ще бъде проклеван.20

21 И ще съграждат къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плодовете им.21

22 Няма да градят, за да живее друг, няма да садят, за да яде друг; защото дните на народа Ми ще бъдат като дните на дърво, и Моите избрани дълго ще се ползуват с изделието на ръцете си.22

23 Няма да се трудят напразно и да раждат деца за скръб; защото ще бъдат семе, благословено от Господа, и потомците им с тях.23

24 И преди те да са повикали, Аз ще отговоря; те още ще говорят, и Аз вече ще ги чуя.24

25 Вълк и агне ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като вол, а за змията прахът ще бъде храна: те не ще причиняват зло и вреда по цялата Ми света планина, казва Господ.25


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 66:19, Рим. 9:24, 10:20, Еф. 2:12-13

2 Притч. 1:24, Ис. 50:2

3 Втор. 32:5, Ис. 1:29

4 Втор. 14:8

5 Ис. 66:5, Иер. 4:4, Рим. 14:3

6 Иер. 17:1

7 Иез. 18:6

8 Мат. 24:22

9 Иис. Нав. 7:26, Ис. 35:2

10 Богиня на щастието.

11 Орисница.

12 Иер. 7:18

13 Притч. 1:24, Ис. 66:4, Иер. 7:13, 35:14

14 Лук. 6:25

15 Числ. 5:21, Деян. 11:26, Гал. 3:14

16 Втор. 6:13

17 Ис. 43:18, 66:22, 2 Петр. 3:13, Откр. 21:1

18 Иер. 31:13

19 Ис. 61:3, 62:5, Откр. 21:4

20 Зах. 8:4

21 Ис. 62:8

22 Пс. 1:3, 91:13

23 Ис. 61:9, Евр. 6:10

24 Пс. 33:16, Ис. 58:9

25 Ис. 11:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава