Книга на пророк Исаия - Глава  66

  1 Тъй казва Господ: небето е Мой престол, а земята - подножие на нозете Ми; де тогава ще съградите дом за Мене, и де е мястото на Моя покой?1

  2 Защото всичко това е сътворила Моята ръка, и всичко това е Мое, казва Господ. А ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово.2

  3 А (беззаконник,) който коли вол, е също, като който убива човек; който принася агне в жертва, е също, като който удушва куче; който принася семидал, е също, като който принася свинска кръв; който кади тамян (за спомен), е също, като който се моли на идол; и както те са избрали своите си пътища, и душата им намира удоволствие в гнусотиите им, -3

  4 тъй и Аз ще употребя тяхната измама и ще напратя върху им това, що е за тях ужасно; защото виках - и нямаше кой да отговаря, говорих - и те не слушаха, а вършеха зло пред очите Ми и избираха, каквото Ми беше неугодно.4

  5 Чуйте словото на Господа вие, които треперите пред словото Му: вашите братя, които ви мразят и които ви гонят за Моето име, казват: "нека Господ яви Себе Си в слава, и ние ще погледаме веселието ви". Но те ще бъдат посрамени.

  6 Ето, шум из града, глас из храма, гласът на Господа, Който дава отплата на враговете Си.5

  7 Още не бе изпитала родилни мъки, и роди; преди да бяха настъпили болките и, роди син.

  8 Кой е слушал такова нещо? Кой е виждал подобно на това? Възниквала ли е страна в един ден? Раждал ли се е народ отведнъж, както Сион: току-що се замъчил от родилни болки, - роди синовете си?6

  9 Ще докарам ли до раждане, и няма да дам да роди? казва Господ. Или давайки сила да роди, ще заключа ли утробата? казва Бог твой.7

10 Развеселете се с Иерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате! Възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате за него,8

11 за да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава.9

12 Защото тъй казва Господ: ето, ще насоча към него мир като река, и богатството на народите - като поток, който се разлива, за ваша наслада; на ръце ще ви носят и на колене ще ви галят.10

13 Както утешава някого майка му, тъй ще ви утеша и Аз, и вие ще бъдете утешени в Иерусалим.

14 И ще видите това, и ще се възрадва сърцето ви, и костите ви ще цъфнат като злак, и ръката на Господа ще се яви върху рабите Му, а на враговете Си Той ще се разгневи.11

15 Защото ето, ще дойде Господ в огън, и колесницата Му - като вихър, за да излее гнева Си с ярост и заплахата Си - с пламнал огън.12

16 Защото Господ с огъня и с меча Си ще произведе съд над всяка плът, и много ще бъдат поразените от Господа.13

17 Ония, които се осветяват и очистят в дъбравите един след друг, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, - всички ще загинат, казва Господ.14

18 Защото Аз зная деянията им и мислите им; и ето, ще дойда да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата Ми.15

19 И ще туря на тях белег, и от спасените измежду тях ще пратя към народите: в Тарсис, в Пула и Луда, към ония, които опъват лък, в Тубала и Явана, в далечните острови, които не са слушали за Мене и не са видели славата Ми; и те ще възвестят на народите Моята слава16

20 и ще представят всичките ви братя от всички народи в дар Господу на коне и колесници, на носилки, на мулета и на бързи камили, - на светата Ми планина, в Иерусалим, казва Господ, - също както синовете Израилеви принасят дар в дома Господен в чист съд.17

21 Измежду тях ще взимам тъй също свещеници и левити, казва Господ.18

22 Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще сътворя, ще бъдат винаги пред лицето Ми, казва Господ, тъй ще пребъде и семето ви и името ви.19

23 Тогава от месец на месец, и от събота на събота ще дохожда всяка плът пред лицето Ми на поклонение, казва Господ.20

24 И ще излизат и ще видят труповете на людете, които са отстъпили от Мене; защото червеят им не ще умре, нито огънят им ще угасне; и ще бъдат гнусота за всяка плът.21


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 7:49

2 Ис. 57:15

3 Втор. 14:8, Ис. 1:11, Мат. 5:24

4 Притч. 1:24, Ис. 65:12, Иер. 7:13

5 Откр. 18:6

6 Ис. 54:1, 60:4

7 Иер. 3:19

8 Ис. 61:2-3, Лук. 6:21

9 Ис. 60:16

10 Ис. 60:4

11 Ис. 35:10, 5:11, Иоан 16:22

12 Пс. 49:3, 2 Сол. 1:8

13 Иер. 25:33, Откр. 19:21

14 Ис. 65:4

15 Откр. 7:9

16 Изх. 19:5, Ис. 65:1

17 Ис. 49:22, 60:7, Рим. 15:16

18 1 Петр. 2:9, Откр. 1:6

19 Ис. 65:17

20 Числ. 28:10, Откр. 15:4

21 Марк. 9:44

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава