Книга на пророк Исаия - Глава  7

  1 В дните на Ахаза - син на Иоатама, син Озиев, цар иудейски - Рецин, цар сирийски, и Факей, син Ремалиев, цар израилски, отидоха против Иерусалим да го завладеят, но не можаха да го завладеят.1

  2 И биде известено на дома Давидов и казано: сирийци се разположили в земята Ефремова. И разтрепери се сърцето на Ахаза и сърцето на народа му, както се от вятър люлеят дървета в гора.2

  3 И каза Господ на Исаия: излез ти и син ти Шеарясув да посрещнеш Ахаза накрай водопровода на горния водоем, по пътя към нивата на тепавичаря,3

  4 и му кажи: внимавай и бъди спокоен; не бой се, и да не отпада сърцето ти пред двата края на тия димящи главни, от разпаления гняв на Рецина, на сирийци и на сина Ремалиев.

  5 Сирия, Ефрем и синът Ремалиев кроят против себе си зло, думайки:

  6 да идем против Иудея и да я размирим, да я завладеем и да й поставим за цар Тавеиловия син.

  7 Но Господ Бог тъй казва: това няма да стане и не ще се сбъдне;4

  8 защото глава на Сирия е Дамаск, и глава на Дамаск - Рецин; а подир шейсет и пет години Ефрем ще престане да бъде народ;5

  9 и глава на Ефрема е Самария, и глава на Самария - синът Ремалиев. Ако не вярвате, то е, защото не сте удостоверени.6

10 И продължаваше Господ да говори на Ахаза и рече:

11 искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.7

12 И рече Ахаз: няма да искам и няма да изкушавам Господа.8

13 Тогава Исаия рече: слушайте, прочее, доме Давидов! нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог?

14 Затова Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил.9

15 Той ще се храни с мляко и мед, докле се научи да отхвърля лошото и да избира доброто.

16 Защото, преди младенец да се научи да отхвърля лошото и да избира доброто, тая земя, от която се ти плашиш, ще бъде оставена от двамата си царе.10

17 Но Господ ще напрати върху тебе и върху народа ти и върху дома на отца ти дни, каквито не са дохождали, откак Ефрем се отдели от Иуда - ще напрати асирийския цар.11

18 И ето, в него ден Господ ще даде знак на мухата, която е при устието на Египетската река, и на пчелата, която е в Асирийската земя, -12

19 и ще долетят и ще заседнат те всички по запустели долини и по скални пещери, и по всички трънаци, и по всички дървета.

20 В него ден Господ ще обръсне с бръснач, нает от отвъд реката - чрез асирийския цар, главата и космите на нозете, ще снеме дори и брадата.13

21 И в него ден, който храни крава и две овци,

22 поради изобилие на мляко, което те ще дадат, ще яде масло; с масло и мед ще се хранят всички, които са останали в тая земя.

23 И в него ден на всяко място, дето са расли хиляди лози за хиляди сребърници, ще бъде глог и трънак.14

24 Със стрели и лъкове ще се ходи там, защото всичката земя ще бъде глог и трънаци.

25 И ни на една от планините, които са били разчиствани с търнокоп, не ще идеш, поради страх от глог и трънак: там ще изкарват говеда, и дребен добитък ще тъпче.


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 16:5

2 Пс. 77:9, 79:3

3 Ис. 36:2

4 Ис. 8:10

5 Ис. 8:4

6 Ис. 28:16

7 Ис. 38:7, Лук. 2:12

8 Втор. 6:16

9 Мат. 1:23, Лук. 1:31

10 Ис. 8:4

11 4 Царств. 15:29

12 Ис. 5:26

13 4 Царств. 16:7-8

14 Лев. 26:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава