Книга на пророк Исаия - Глава  8

  1 И рече ми Господ: вземи си голям свитък и напиши на него с човешко писмо: магер-шелал-хаш-баз1.2

  2 И взех си верни свидетели: свещеник Урия и Захария, сина Варахиев, -

  3 и пристъпих към пророчицата, и тя зачена и роди син. И рече ми Господ: наречи му име: магер-шелал-хаш-баз;

  4 защото, преди да се научи детето да изговаря: тате, мамо, - богатството на Дамаск и плячките самарийски ще бъдат понесени пред асирийския цар.3

  5 И продължаваше Господ да ми говори и каза още:

  6 задето тоя народ пренебрегва водите на Силоам, които текат тихо, и се възхищава от Рецина и от сина Ремалиев,4

  7 Господ ще напрати върху него бурните и големи води на реката - асирийския цар с всичката му слава; и ще се надигне тя във всичките си ръкави и ще излезе из всичките си брегове;5

  8 и ще нахлуе по Иудея, ще я наводни и високо ще се подигне - ще стигне до шия; и разпрострените й крила ще бъдат по целия шир на Твоята земя, Емануиле!6

  9 Враждувайте, народи, но треперете, и внимавайте вие, всички далечни земи! Въоръжавайте се, но треперете; въоръжавайте се, но треперете!

10 Кройте заговори, но те се рушат; говорете дума, но тя няма да се изпълни, защото с нас е Бог!7

11 Защото тъй ми говори Господ, държейки върху ми крепка ръка и внушавайки ми да не ходя по пътя на тоя народ, и рече:8

12 "не наричайте заговор всичко онова, което тоя народ нарича заговор; и не се бойте от онова, от което се той бои, и не се страхувайте.9

13 Господа Саваота - Него свето почитайте, и Той да е ваш страх, и Той - ваш трепет!10

14 И ще бъде Той освещение и камък за препъване и скала за съблазън на двата дома Израилеви, примка и мрежа за жителите иерусалимски.11

15 И мнозина от тях ще се препънат и ще паднат, ще се разбият и ще се заплетат в примката, и ще бъдат уловени.12

16 Завържи свидетелството и запечатай откровението пред Моите ученици."13

17 И тъй, аз се надявам на Господа, Който е скрил лицето Си от дома Иаковов, и на Него се уповавам.

18 Ето, аз и децата, които ми даде Господ, сме като белези и поличби в Израиля от Господа Саваота, Който живее на Сион планина.14

19 И кога ви кажат: обърнете се към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници, към обайници и коремоговорници, - тогава отговаряйте: не трябва ли народът да се обръща към своя Бог? допитват ли се до мъртви за живи?15

20 Допитвайте се до закона и откровението. Ако те не казват като това слово, няма в тях светлина.16

21 И ще се скитат те по земята, жестоко угнетени и гладни; и във време на глада ще се лютят, ще хулят своя цар и своя Бог.17

22 И ще се вгледат нагоре, и ще погледат към земята; и ето - скръб и мрак, гъста тъмнина; и ще бъдат хвърлени в тъмнината. Но не всякога ще има мрак там, дето сега той е сгъстен.18


Предишна глава Следваща глава


1 Грабеж бърза, плячка тича.

2 Ис. 30:8, Ав. 2:2

3 Ис. 7:8, 7:16

4 Неем. 3:15, Иоан 9:11

5 Откр. 17:15, Ис. 10:8

6 Ис. 30:28

7 Ис. 7:7

8 Ис. 42:8

9 Мат. 10:26

10 1 Петр. 3:15

11 Ис. 28:16

12 Ис. 28:13

13 Ис. 29:11, 54:13, Иоан 6:45

14 Евр. 2:13

15 Лев. 19:31, Втор. 18:11, 18:15

16 Мат. 13:52, Деян. 28:23

17 Пс. 58:16

18 Ис. 5:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава