Книга на пророк Исаия - Глава  9

  1 Предишното време унизи земята Завулонова и земята Нефталимова; но послешното - ще възвеличи крайморския път, отвъд Иорданската страна, езическа Галилея.1

  2 Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина.2

  3 Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред Тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка.3

  4 Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител - Ти ще съкрушиш, както в деня на Мадиам.4

  5 Защото всяка войнишка обувка във време на война и дреха, обагрена с кръв, ще бъдат предадени на изгаряне, за храна на огъня.5

  6 Защото Младенец ни се роди - Син ни се даде; властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира.6

  7 Неговата власт и мир безкрай ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди Той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и довека. Ревността на Господа Саваота ще извърши това.7

  8 Господ праща слово на Иакова, и то слиза върху Израиля,

  9 за да знае цял народ, Ефрем и жителите на Самария, които с гордост и надуто сърце казват:

10 тухлите паднаха, - ще градим с дялани камъни; смоковниците са изсечени, - ще ги заменим с кедри.

11 И ще подигне Господ против него враговете на Рецина, и ще въоръжи неприятелите му:

12 сирийци откъм изток, а филистимци откъм запад; и ще гълтат Израиля с пълни уста. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му още е простряна.8

13 Но народът не се обръща към Оногова, Който го бие, и не прибягва към Господа Саваота.9

14 И Господ ще отсече у Израиля глава и опашка, палма и тръстика, в един ден:10

15 старец и велможа - това е главата; а пророк-лъжеучител е опашката.11

16 И вождовете на тоя народ ще го въведат в заблуда, и водените от тях ще загинат.12

17 Затова Господ не ще се радва на момците му, и не ще се смили над сираците му и вдовиците му; защото те всички са лицемери и злодеи, и устата на всички говорят нечестиво. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му е още простряна.13

18 Защото беззаконието като огън се е разгоряло, поглъща глог и трънак и пламти в горски гъстаци, - и се подигат стълбове дим.14

19 Яростта на Господа Саваота ще опали земята, и народът ще стане сякаш храна на огъня; човек не ще пожали брата си.15

20 И ще секат надясно - и ще си останат гладки, и ще ядат наляво - и не ще се наситят; всякой ще яде плътта на своята мишца:

21 Манасия - Ефрема, и Ефрем - Манасия, двамата заедно - Иуда. При всичко това не ще се отвърне гневът Му, и ръката Му е още простряна.16


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 4:15

2 Мат. 4:16, Лук. 1:79, Еф. 5:14

3 Пс. 118:162, Рим. 15:9

4 Съд. 7:23, Ис. 10:26, 14:5

5 Иез. 39:9

6 Съд. 13:18, Лук. 2:7, Иоан 3:16, 1 Иоан 4:9

7 Лук. 1:32-33

8 Ис. 5:25

9 Иер. 5:3, Пс. 33:5

10 Ис. 19:15

11 Ис. 3:3

12 Мат. 15:14, Лук. 6:39

13 Ис. 5:25, 10:6

14 Ис. 5:24, 10:16, Наум 1:10

15 Соф. 1:18

16 Ис. 9:12, 11:13, Гал. 5:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава