Книга на пророк Иеремия - Глава  10

  1 Слушайте словото, което Господ ви казва, доме Израилев.

  2 Тъй казва Господ: не вървете по пътя на езичниците и не се плашете от небесни поличби, от които езичниците се плашат.1

  3 Защото наредбите на народите са суета: отсичат дърво в гората, издялват го с брадва дърводелски ръце,2

  4 украсяват го със сребро и злато, прикрепяват с гвоздеи и с чук да се не клати.3

  5 Тези богове са като стълб, изгладен на струг, и не говорят; тях ги носят, защото не могат да ходят. Не плашете се от тях, защото те не могат да сторят зло, но и добро да сторят не могат.4

  6 Няма Тебе подобен, Господи! Ти си велик, и името Ти е велико чрез Твоята мощ.5

  7 Кой не ще се побои от Тебе, Царю на народите? защото само на Тебе се пада това; понеже между всички мъдреци у народите и във всички царства няма Тебе подобен.6

  8 Те всички до един са неразумни и глупави; суетно учение е дървото.7

  9 Кованото им на листи сребро е донесено от Тарсис, златото - от Уфаз, дело на художник и на леярски ръце; облеклото им - хиацинт и пурпур; всичко това е дело на изкусни люде.

10 А Господ Бог е истина; Той е жив Бог и вечен Цар. От гнева Му трепери земята, и народите не могат да издържат негодуването Му.8

11 Тъй им говорете: боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод небесата.9

12 Той сътвори земята със силата Си, утвърди вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.10

13 По гласа Му шумят водите небесни, и Той издига облаците от краищата земни, създава светкавици всред дъжда и изкарва вятъра из Своите клетове.11

14 Безумствува всеки човек в своето знание, срами себе си всеки леяр с истукана си, защото излеяното от него е лъжа, и няма в него дух.12

15 Това е пълна суета, дело на заблуда, във време на посещението им те ще изчезнат.

16 Делът на Иакова не е като техния; защото неговият Бог е Творец на всичко, и Израил е жезъл на наследието Му; името Му е Господ Саваот.13

17 Прибери от земята имота си ти, която ще седиш в обсада;

18 защото тъй казва Господ: ето, тоя път ще изхвърля жителите на тая земя и ще ги закарам в тясно място, за да ги хванат.

19 Горко ми в моето съкрушение: люта е раната ми, но аз си казвам: "наистина, това е моя скръб, а аз ще я търпя;

20 шатрата ми е опустошена, и всичките ми върви скъсани; децата ми бягаха от мене, и няма ги: няма вече кой да разпъне шатрата ми и да разпростре завесите ми;

21 защото пастирите оглупяха и не търсиха Господа, а затова те и постъпваха безразсъдно, и цялото им стадо се разпръсна."14

22 Слух се носи: ето, той иде, и голям шум от северна страна, за да направи градовете на Иудея пустиня, жилище на чакали.15

23 Зная, Господи, че пътят на човека не зависи от него, че не е във властта на тоя, който върви, да оправя стъпките си.16

24 Наказвай ме, Господи, но по правда, не в гнева Си, за да ме не умалиш.17

25 Излей яростта Си върху народите, които не Те познават, и върху племената, които не призовават Твоето име; защото те изядоха Иакова, погълнаха го и изтребиха го и жилището му опустошиха.18


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 18:9

2 Ис. 44:13

3 Прем. 13:10, Ис. 40:19

4 Пс. 113:12-13, Ис. 46:7

5 Пс. 85:8

6 Откр. 15:4

7 Пс. 113:16, Ис. 41:29, Ос. 8:6

8 Пс. 9:37

9 Гал. 4:8, Варух 3:18

10 Пс. 135:6, Иер. 51:15

11 Пс. 134:7, 148:4

12 Иер. 51:17, Рим. 1:22

13 Иер. 51:19

14 Иер. 50:6, Ос. 9:7

15 Иер. 1:14

16 Пс. 36:23, Притч. 20:24

17 Пс. 6:2, 37:2

18 Пс. 78:6, Сир. 36:2-3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава