Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Иеремия - Глава  11

Книга на пророк Иеремия - Глава  11

  1 Слово, което биде към Иеремия от Господа:

  2 чуйте думите на тоя завет и кажете на мъжете от Иуда и на иерусалимските жители;

  3 и речи им: тъй казва Господ, Бог Израилев: проклет да е оня човек, който не послуша думите на тоя завет,1

  4 който Аз заповядах на бащите ви, когато ги изведох из Египетската земя, из желязната пещ, думайки: слушайте гласа Ми и вършете, каквото ви заповядвам, - и ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог,2

  5 за да изпълня клетвата, с която се клех на отците ви - да им дам земя, дето тече мед и мляко, както е сега. И отговорих и рекох: амин, Господи!3

  6 И рече ми Господ: разгласи всички тия думи по градовете на Иуда и по иерусалимските улици, и речи: слушайте думите на тоя завет и ги изпълнявайте.

  7 Защото Аз постоянно увещавах бащите ви от оня ден, когато ги изведох из Египетската земя, дори доднес; увещавах ги от ранно утро, думайки: слушайте Моя глас.4

  8 Но те не слушаха и не дадоха ухо, а ходиха всеки по упорството на лошото си сърце; затова напратих върху им всичко казано в тоя завет, който им заповядах да изпълняват, но те не изпълняваха.5

  9 И рече ми Господ: има съзаклятие между мъжете на Иуда и иерусалимските жители;

10 те пак се обърнаха към беззаконията на своите прадеди, които се отказаха да слушат думите Ми и тръгнаха след чужди богове, служейки им. Израилевият дом и Иудиният дом нарушиха Моя завет, който бях сключил с бащите им.6

11 Затова тъй казва Господ: ето, ще напратя върху им нещастие, от което не могат се избави, и когато викнат към Мене, няма да ги чуя.7

12 Тогава Иудините градове и иерусалимските жители ще идат и ще викнат към боговете, на които кадят; но те никак няма да им помогнат във време на тяхното нещастие.8

13 Защото, колкото градове имаш, Иудо, толкова и богове имаш, и колкото улици има в Иерусалим, толкова жертвеници въздигнахте на онова, що е срамотно, жертвеници за кадение Ваалу.9

14 А ти не моли за тоя народ и не въздигай за тях молитви и просби; защото няма да чуя, когато в нещастието си ще викат към Мене.10

15 Какво търси Моят възлюбен в дома Ми, когато в него се извършват много срамотии? И свещените меса11 не ще ти помогнат, когато, вършейки зло, ти се радваш.12

16 Зеленееща се маслина, която се краси с хубави плодове, те нарече Господ. А сега, при шума на големия смут, Той запали огън около нея, и клоните й се съкрушиха.13

17 Господ Саваот, Който те посади, изрече върху тебе зло поради злото на дома Израилев и на дома Иудин, което те си причиниха с това, че Ме разгневиха с кадението си Ваалу.14

18 Господ ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела.

19 Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: "да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името му вече да се не споменува".15

20 Но Ти, Господи Саваот, праведни Съдия, Който изпитваш сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение, защото на Тебе поверих моето дело!16

21 Затова тъй казва Господ за анатотските мъже, които искат да отнемат душата ти и които казват: не пророчествувай в име Господне, да не умреш от наши ръце;

22 затова тъй казва Господ Саваот: ето, Аз ще ги посетя: младежите им ще умрат от меч; синовете и дъщерите им ще умрат от глад.17

23 И няма да остане нищо от тях, защото ще напратя нещастия върху анатотските мъже в годината, когато ги посетя.

Предишна глава Следваща глава

1 Втор. 27:26, Гал. 3:10

2 Втор. 4:20, Иер. 7:23

3 Втор. 7:12

4 Иер. 7:13

5 Иер. 7:24

6 Иер. 7:26

7 Притч. 1:28, Ис. 1:15, Иер. 14:12, Иез. 8:18, Мих. 3:4

8 Втор. 32:37-38

9 Иер. 2:28, Ос. 8:11, 10:1

10 Иер. 7:16, 14:11

11 Жертви.

12 Ис. 1:16

13 Ис. 42:25, Иер. 50:32, Рим. 11:17

14 Иер. 32:29

15 Ис. 53:7, Иер. 18:23

16 1 Царств. 16:7, 1 Парал. 28:9, Пс. 7:10, 25:2, Иер. 17:10, 20:12, Откр. 2:23

17 Иер. 18:21

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава