Книга на пророк Иеремия - Глава  14

  1 Слово Господне, което биде към Иеремия по случай на суша.

  2 Плаче Иуда, портите му се събориха, почерняха на земята, и писък се дигна в Иерусалим.1

  3 Велможи пращат слугите си за вода; те отиват при кладенците и не намират вода; връщат се с празни съдове; посрамени и смутени, те покриват главите си.2

  4 Понеже почвата се е напукала от бездъждие на земята, то и земеделците са смутени и покриват главите си.3

  5 Дори и кошутата ражда в полето и оставя малките си, защото няма трева.

  6 И дивите осли стоят по високите места и гълтат въздух като чакали; очите им потъмнели, понеже няма трева.4

  7 Макар нашите беззакония да свидетелствуват против нас, но Ти, Господи, върши с нас заради Твоето име; голямо е нашето отстъпничество, съгрешихме пред Тебе.5

  8 Надеждо на Израиля, негов Спасител в скръбно време! Защо си като чужд в тая земя, като пътник, отбил се да пренощува?6

  9 Защо си като слисан човек, като юнак, който няма сила да спаси. И при все туй Ти, Господи, си посред нас, и Твоето име е призовано върху ни; не ни оставяй.7

10 Тъй говори Господ към тоя народ: задето обичат да се скитат, не спират нозете си, Господ не благоволи към тях, спомня си сега беззаконията им и наказва греховете им.8

11 И рече ми Господ: недей се моли за доброто на тоя народ.

12 Ако постят, няма да чуя писъка им; и ако възнесат всесъжения и дар, няма да ги приема; но с меч, с глад и с мор ще ги изтребя.9

13 Тогава рекох: Господи Боже! ето пророците им казват: меч няма да видите, и глад не ще има у вас, но ще ви дам постоянен мир на това място.10

14 И рече ми Господ: пророците пророкуват лъжа в Мое име; Аз не съм ги пращал и не съм им давал заповеди, и не съм им говорил; те ви проповядват лъжливи видения и гадания, суета и измислици от своето сърце.11

15 Затова тъй казва Господ за пророците: те пророкуват в Мое име, но Аз не съм ги пращал; те говорят: "меч и глад не ще има в тая земя"; с меч и глад ще бъдат изтребени тия пророци,12

16 и народът, комуто пророкуват, от глад и меч ще бъде натъркалян по иерусалимските улици, и не ще има кой да ги погребе - тях и жените им, синовете им и дъщерите им; и Аз ще излея върху им тяхната лошотия.13

17 И кажи им тая дума: нека се леят сълзи из очите ми денем и нощем и да не престават; защото с голямо поражение, с тежък удар е поразена девицата, дъщерята на моя народ.14

18 Излизам на полето, - и ето, убити с меч; влизам в града, - и ето, умиращи от глад; дори и пророк и свещеник безсъзнателно бродят по земята.

19 Нима Ти съвсем отхвърли Иуда? Нима на душа Ти омръзна Сион? Защо ни тъй порази, че не можем да се изцерим? Чакаме мир - и няма нищо добро; чакаме време за изцеление - и ето, ужаси.15

20 Съзнаваме, Господи, нечестието си, беззаконието на нашите бащи, че съгрешихме пред Тебе.16

21 Не ни отхвърляй заради Твоето име; не унизявай престола на Твоята слава; спомни си, не разваляй Твоя завет с нас.17

22 Има ли между суетните езически богове, които да произвеждат дъжд? или може ли небето от само себе си да дава проливен дъжд? не си ли Ти това, Господи, Боже наш? Тебе се надяваме ние, защото Ти твориш всичко това.18


Предишна глава Следваща глава


1 Плач Иер. 3:6

2 Втор. 28:24, 2 Царств. 13:30

3 Иоил 1:11

4 Иер. 12:4

5 Иер. 3:25

6 Иер. 17:13, 50:7

7 Пс. 43:24, Изх. 25:10, 25:22

8 Иер. 11:14

9 Притч. 1:28, Ис. 1:15, 58:3

10 Иер. 5:12, 6:13, 8:10

11 Иер. 23:21, 23:25, 27:15, Иез. 13:9

12 Иер. 5:13

13 Иер. 16:4

14 Иер. 9:1, Плач Иер. 1:16, 2:18

15 Пс. 73:1, Иер. 8:15

16 1 Ездр. 9:15

17 Иер. 3:17, 17:12

18 Зах. 10:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава