Книга на пророк Иеремия - Глава  17

  1 Грехът на Иуда е написан с желязно длето, с диамантно острие е начертан върху скрижалите на сърцето им и върху роговете на техните жертвеници.1

  2 Като за свои синове те си спомнят за своите жертвеници и за своите дъбрави край зелени дървета, на високи хълмове.2

  3 Моята планина в полето, имота ти и всички твои съкровища ще предам на разграбване, и всички твои оброчища - за твоите грехове във всички твои предели.3

  4 И ти чрез себе си ще се лишиш от наследието си, що ти бях дал, и ще те дам в робство на твоите врагове, в земя, която ти не познаваш, защото вие разпалихте огъня на гнева Ми; той ще гори вечно.4

  5 Тъй казва Господ: проклет оня човек, който се надява на човек и плът прави своя опора, и чието сърце страни от Господа.5

  6 Той ще бъде като мирика в пустиня и не ще види, кога дойде доброто, и ще се засели в горещи пустинни места, в земя безплодна и необитаема.6

  7 Благословен оня човек, който се надява на Господа, и комуто надеждата е Господ.7

  8 Защото той ще бъде като дърво, посадено при води и което пуска корените си край потока; не знае то, кога настава пек; листата му са зелени, и във време на суша то се не бои и не престава да дава плод.8

  9 Лукаво е човешкото сърце повече от всичко и съвсем е покварено; кой ще го узнае?9

10 Аз, Господ, прониквам в сърцето и изпитвам вътрешностите, за да въздам всекиму според пътя му и според плодовете на делата му.10

11 Яребица лежи върху яйца, които не е снесла: такъв е оня, който с неправда придобива богатство; той ще го остави в половината на дните си, и ще остане глупец при свършека си.

12 Престолът на славата, възвишен отначало, е място на нашето освещение.11

13 Ти, Господи, си Израилева надежда; всички, които Те оставят, ще се посрамят. "Които отстъпват от Мене, ще бъдат на пръст написани, защото оставиха Господа, извора на жива вода."12

14 Изцели ме, Господи, - и изцелен ще бъда; спаси ме, - и спасен ще бъда; защото Ти си моя хвала.

15 Ето, те ми казват: "де е словото Господне? нека дойде!"13

16 Аз не бързах да стана пастир у Тебе и не желах бедствения ден, Ти знаеш това; каквото е излязло из устата ми, е открито пред Твоето лице.14

17 Не бъди страшен за мене, Ти си моя надежда в ден на неволя.15

18 Нека се посрамят моите гонители, но аз не ще се посрамя; нека се разтреперят, но аз не ще се разтреперя; напрати върху тях злочест ден и съкруши ги с двойно съкрушение.16

19 Тъй ми каза Господ: иди и застани при портите на синовете народни, през които влизат иудейските царе и през които излизат, и при всички иерусалимски порти,17

20 и казвай им: царе иудейски, цяла Иудео и всички иерусалимски жители, които влизате през тия порти, чуйте словото Господне.

21 Тъй казва Господ: пазете душите си и не носете товар в съботен ден и не го внасяйте през иерусалимските порти,18

22 и не изнасяйте товар от къщите си в съботен ден и не вършете никаква работа, но светете съботния ден тъй, както съм заповядал на вашите бащи,19

23 които впрочем не послушаха и не дадоха ухо, но станаха твърдоглави, за да не слушат и приемат поука.20

24 И ако Ме послушате, казва Господ, да не носите товар в съботен ден през портите на тоя град и осветявате съботата, не вършейки тоя ден никаква работа,21

25 то през портите на тоя град ще влизат царе и князе, които седят на Давидовия престол, които се возят на колесници и на коне, те и князете им, иудеи и Иерусалимски жители, и тоя град ще бъде вечно обитаем.22

26 И ще дохождат из градовете иудейски, из иерусалимските околности и из Вениаминовата земя, от равнини, от планини и от юг, и ще принасят всесъжение и жертва, хлебен принос, ливан и благодарствени жертви в дома Господен.23

27 Ако пък не Ме послушате, за да осветявате съботния ден и да не носите товар, кога влизате в иерусалимските порти в съботен ден, то ще запаля огън в портите му, - и той ще погълне иерусалимските чертози и не ще изгасне.24


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 65:6

2 Иер. 11:13

3 Иер. 15:13

4 Иер. 15:14

5 Пс. 117:8, Притч. 29:25, Ис. 31:1

6 Ис. 1:30, Иер. 48:6

7 Пс. 2:12, Притч. 16:20, Ис. 30:18

8 Пс. 1:3

9 Пс. 63:7

10 1 Царств. 16:7, 1 Парал. 28:9, Пс. 7:10, Притч. 17:3, Иер. 11:20, 20:12, Откр. 2:23

11 Иер. 14:21

12 Иер. 2:13, 14:8, Иоан 4:14, 8:6

13 Ис. 5:19

14 Иов 32:21, 1 Кор. 4:3

15 Иер. 16:19

16 Иер. 20:11

17 Ис. 29:21

18 Неем. 13:19, Иоан 5:9

19 Изх. 20:8, Иез. 20:12

20 Иер. 7:24

21 Ис. 56:2, 58:13

22 Иер. 22:4

23 Иер. 32:44

24 Ис. 1:31, Ам. 5:6, Иер. 21:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава